Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Efektywna misja w Harlow

Polscy policjanci delegowani do Harlow w związku z przestępstwami popełnionymi w ostatnim czasie na szkodę polskich obywateli zamieszkujących w hrabstwie Essex podsumowali swój wyjazd.

więcej...

St. kpt. Robert Lebioda komendantem powiatowym PSP w Stalowej Woli

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli odbył się uroczysty apel z okazji powołania na stanowisko komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli - st. kpt. mgr inż. Roberta Lebiody.

więcej...

W Chorzowie powstała najnowocześniejsza przeciwpożarowa sala edukacyjna

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Chorzowie otwarto najnowocześniejszą w Polsce salę edukacyjną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, skierowaną do dzieci i młodzieży.


więcej...

Policjanci z Ukrainy na stażu w Lublinie

Przez kilka dni w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie gościli funkcjonariusze policji z Łucka na Ukrainie. Wizyta funkcjonariuszy służby patrolowej miała charakter stażu.

więcej...

Paweł Kępka nowym rektorem SGSP

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie został powołany bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

więcej...

Nowe hasło policji wybrane

Pomagamy i chronimy – ta sentencja znajdzie się na oznakowanych radiowozach w kraju. Komisja konkursowa nie miała łatwego zadania – nadeszło bowiem blisko cztery i pół tysiąca propozycji.

więcej...

Nowelizacja szkolenia strażaków

Decyzją Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołany został Zespół, którego celem jest nowelizacja programu szkolenia w zawodzie strażak. Prace nad programem zbiegają się w czasie ze zmianą systemową jaka czeka Państwową Straż Pożarną w obszarze kształcenia.

więcej...

Kontakt z policją i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło nową wersję aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje się naszym rejonem zamieszkania.

więcej...

Mapa zagrożeń w kolejnych województwach

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwach śląskim, małopolskim, lubelskim, łódzkim i warmińsko-mazurskim.


więcej...

Więcej polskich policjantów w Wlk. Brytanii

Kolejni Polscy policjanci udają się do Wielkiej Brytanii. Ich zadaniem będzie wspieranie działań oficera łącznikowego na wyspach, a także współpraca z brytyjską policją.

więcej...

Większe emerytury dla strażaków OSP?

Posłowie Kukiz15 złożyli projekt ustawy, dzięki której strażak Ochotniczej Straży Pożarnej, za każdy rok służby będzie mógł otrzymać dodatkowo 20 zł miesięcznie do emerytury. Dzięki temu po 20 latach służby strażak otrzymywałby dodatkowo 400 zł miesięcznie do emerytury.


więcej...

Turnieje edukacyjne rozpowszechnią wiedzę z zakresu bezpieczeństwa na drogach

Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów o ruchu drogowym, propagowanie kulturalnego i bezpiecznego zachowania na drodze, a także zwiększenie świadomości zagrożeń w ruchu drogowym – to główne założenia podpisanego „Porozumienia o współpracy w zakresie organizowania i przeprowadzania edukacyjnych  turniejów bezpieczeństwa w ruchu drogowym”.

więcej...

Lubuskie z Krajową Mapą Zagrożeń

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie lubuskim. Każdy mieszkaniec może podzielić się z policją informacjami o zagrożeniach, które zauważył.

więcej...

Posiedzenie Komitetów Sterujących projektów przeciwpowodziowych

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji obradowały Komitety Sterujące dwóch projektów: Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry oraz Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły. Tematem spotkania był stan realizacji projektów.

więcej...

Strażacy z Gdańska po raz kolejny najlepsi w ratownictwie górskim

W rejonie Gór Stołowych – Karłów, odbyły się XXII Ogólnopolskie Zawody w Ratownictwie Górskim. W zawodach udział wzięły reprezentacje wszystkich grup regionalnych GOPR, reprezentacje jednostek Państwowej Straży Pożarnej, drużyny ratowników górskich z Czech i Niemiec, reprezentacje ratowników KGHM, CSRG w Bytomiu oraz zespoły z Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej GOPR.


więcej...

Ruszył cykl szkoleń dla dyżurnych komend policji w Kujawsko-Pomorskim

Sztab Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy przygotował cykl szkoleń dla służb dyżurnych, zarówno kujawsko-pomorskiego garnizonu, jak i Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Bydgoszczy.


więcej...

Ustawa pomoże w zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Przyjęte rozwiązania mają usprawnić działania Inspekcji Weterynaryjnej w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF).

więcej...

Płk SG Andrzej Rytwiński komendantem Nadwiślańskiego Oddziału SG
Zgodnie z tradycją, podczas ceremonii przekazania obowiązków miało miejsce pożegnanie gen. bryg. SG Jarosława Frączyka i powitanie płk. SG Andrzeja Rytwińskiego ze sztandarem Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej im. Powstania Warszawskiego oraz uroczyste złożenie meldunku Komendantowi Głównemu Straży Granicznej o zdaniu i objęciu obowiązków Komendanta NwOSG.
więcej...

Świętokrzyscy policjanci dzielą się swoimi służbowymi doświadczeniami

Policjantów garnizonu świętokrzyskiego odwiedzili przedstawiciele niemieckiej i macedońskiej policji. Delegację oficjalnie przywitał Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.
 

więcej...

Wspólne działania kujawsko-pomorskich samorządów w kwestii bezpieczeństwa

Samorząd województwa oraz samorządy lokalne będą współpracować przy modernizacji dróg wojewódzkich w zakresie budowy ciągów pieszo-rowerowych. Porozumienia oraz listy intencyjne w tej sprawie podpisali przedstawiciele gmin leżących wzdłuż trzech planowanych do przebudowy odcinków dróg: ze Żnina do granicy województwa (nr 251), z Lipna do granicy województwa (nr 559) oraz ze Stolna do Wąbrzeźna (nr 548).


więcej...

  2 3 4 5 6   ...   22 >
 

26-27.09, Kraków, Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC, www.cybersec.forum.eu

28.09, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, www.kwrist.mac.gov.pl

29-30.09, Wrocław, Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Bezpieczeństwo europejskie - po szczycie NATO w Warszawie", www.konferencja-naukowa.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


dr hab. Piotr Wawrzyk, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW: Skala problemu uchodźców przerosła możliwości poszczególnych krajów.
więcej...


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter


Warto wiedzieć

»

Opisy ściganych na jednej stronie

Uruchomiona została nowa strona internetowa, dzięki której każdy może pomóc policji w zatrzymaniu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców. Witryna została stworzona wspólnym wysiłkiem europejskich organów ścigania, specjalizujących się w zatrzymywaniu osób ukrywających się.
Witryna pozwala na przekazywanie informacji dotyczących osób poszukiwanych, skazanych lub podejrzanych o popełnienie najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym na terenie Europy.