Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Śląska policja ma nowe radiowozy

15 nowych radiowozów, z których korzystać będą policjanci z regionu, przekazano uroczyście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


więcej...

Budowa Zbiornika Racibórz w zaplanowanym terminie oddala się

Pomimo postępów w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry całe przedsięwzięcie hamowane jest przez opóźnioną budowę Zbiornika Racibórz. Do czasu zakończenia tej inwestycji oczekiwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry od Raciborza do Wrocławia nie zostanie osiągnięte.

więcej...

Rząd przeznaczy 1,5 mld zł na modernizację służby więziennej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

więcej...

Szkolenie z wyznaczania i zarządzania procesami krytycznymi

Już 12 i 13 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie „Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji (Analiza Wpływu Zdarzenia na Biznes – BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego. 

więcej...

W Michałkowie zainaugurowało działalność lotnicze pogotowie

Na lotnisku w podostrowskim Michałkowie odbyła się inauguracja dyżuru załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Gospodarzami spotkania byli Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

więcej...

Polska pokieruje centrum zarządzania kryzysem migracyjnym

O powołaniu centrum zdecydowali ministrowie spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Warszawie. Zadaniem własnego centrum będzie niesienie pomocy uchodźcom poza granicami UE.

więcej...


Współpraca w UE podniesie poziom europejskiego bezpieczeństwa

Terroryzm, zagrożenia hybrydowe, cyberataki i brak bezpieczeństwa energetycznego nie pozostawiają Unii wyboru: konieczna jest większa współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Pozwoliłaby na to Europejska Unia Obrony.

więcej...

Bułgaria ma najniebezpieczniejsze drogi w całej Unii Europejskiej

W 2015 r. w Bułgarii na każdych 100 tys. mieszkańców przypada 9,8 zgonów związanych z wypadkami drogowymi (dane są podawane w przeliczeniu na 100 tys. osób by umożliwić porównywanie między państwami o różnych liczbach ludności). To najgorszy, według opublikowanych danych Eurostatu za miniony rok, wynik w całej Unii Europejskiej.


więcej...


Sztab Ratownictwa SKSR współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Na mocy porozumienia, które podpisali Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz  Prezes Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (SKSR) Jerzy Płókarz, Centrum  będzie na bieżąco przekazywać Sztabowi Ratownictwa SKSR ostrzeżenia o zagrożeniach, które mogą powodować istotne utrudnienia dla ludności.

więcej...

Już za tydzień konferencja Użyteczność Publiczna/Architektura High-Tech
Czy architektura może być HIGH-TECH? I co do tego ma BIM? Odpowiedź na to i inne pytania już podczas najbliższej konferencji DND Project poświęconej nowoczesnym i niestandardowym rozwiązaniom technologicznym w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej i budynków wielokondygnacyjnych.


więcej...

W 2017 roku unijne środki na bezpieczeństwo znacznie wzrosną

Sprawujący unijną prezydencję Słowacy poinformowali o zakończeniu negocjacji budżetu na przyszły rok. Priorytetem będzie poprawa unijnej konkurencyjności. Znalazły się też dodatkowe fundusze na migrantów, uchodźców, a także bezpieczeństwo.

więcej...

Swobodny przepływ ludzi, towarów i usług wpływa na wzrost przestępstw

We Wrocławiu, w ramach sprawowanego przez Polskę przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4) odbyła się międzynarodowa konferencja wysokiego szczebla na temat zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej i narkotykowej, którą zorganizowało Centralne Biuro Śledcze Policji przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

więcej...

Władze chcą mieć pierwszeństwo w organizowaniu zgromadzeń

Do Sejmu wpłynął projekt zmian do prawa o zgromadzeniach autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości. Jedną z zapisanych w projekcie propozycji jest przyznanie pierwszeństwa zgromadzeniom organizowanym przez organy władzy publicznej oraz kościoły i inne związki wyznaniowe (zmiana w art. 2 ustawy).

więcej...

Współpraca straży granicznej Urzędem Lotnictwa Cywilnego

Komendant Główny Straży Granicznej płk SG Marek Łapiński i p.o. Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego Piotr Samson podpisali „Porozumienie w sprawie szczegółowych zasad współdziałania w sprawowaniu nadzoru nad realizacją zadań związanych z kontrolą bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym wykonywanych przez zarządzających lotniskami”.


więcej...

Policjanci w Sadlinkach wzbogacili się o nowoczesny radiowóz

Przedstawiciele władz samorządowych gminy Sadlinki oficjalnie przekazali kluczyki do samochodu marki Skoda Yeti I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Kwidzynie. Zakup samochodu możliwy był dzięki współfinansowaniu przez Komendę Główną Policji i gminę Sadlinki.

więcej...

Nowi instruktorzy strzelania będą szkolić funkcjonariuszy policji

Kandydaci na instruktorów strzelań policyjnych kształcą się w słupskiej Szkole Policji. Po części teoretycznej, słuchacze rozpoczęli pierwsze zajęcia na osiach strzeleckich. Uczestnicy kursu strzeleckiego już wkrótce będą samodzielnie prowadzić zajęcia dla swoich kolegów w jednostkach organizacyjnych policji.


więcej...

Strażacy współpracują z przedstawicielami agencji atomistyki

Państwowa Agencja Atomistyki przeprowadziła na jeziorze Wigry pomiary promieniowania kosmicznego, czyli kosmicznej składowej środowiskowego promieniowania jonizującego.

więcej...

40 tys. zł na szkolenie zachodniopomorskich policjantów

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbył się briefing poświęcony przekazaniu przez zachodniopomorski urząd marszałkowski środków pieniężnych na szkolenie policjantów.


więcej...

„Uzależnienia drogą do(ni)kąd?”

Konferencja „Uzależnienia drogą do(ni)kąd?” realizowana w ramach kampanii społecznej „Wkraczasz w dorosłość – Wybieraj” odbyła się w siedzibie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

więcej...

Na Dolny Śląsk wyjadą dodatkowe karetki

Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski podjął decyzję o rozdziale środków na zakup 16-stu nowoczesnych karetek pogotowia dla stacji i jednostek służby zdrowia na Dolnym Śląsku.


więcej...

  2 3 4 5 6   ...   25 >
 

8-9.12, Warszawa, Szkolenie Budowa i wdrożenie systemu zarządzania ciągłością działania w organizacji zgodnie z ISO 22301 oraz wymaganiami sektorowymi, www.succespoint.pl

12-13.12,
 Warszawa, Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego, www.successpoint.pl

20.12, Warszawa, Szkolenie Zasady Testowania Planów Ciągłości Działania (BCP) i Planów Awaryjnych (DRP), www.successpoint.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


dr hab. Piotr Wawrzyk, Instytut Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW: Skala problemu uchodźców przerosła możliwości poszczególnych krajów.
więcej...


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter


Warto wiedzieć

»

Opisy ściganych na jednej stronie

Uruchomiona została nowa strona internetowa, dzięki której każdy może pomóc policji w zatrzymaniu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców. Witryna została stworzona wspólnym wysiłkiem europejskich organów ścigania, specjalizujących się w zatrzymywaniu osób ukrywających się.
Witryna pozwala na przekazywanie informacji dotyczących osób poszukiwanych, skazanych lub podejrzanych o popełnienie najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym na terenie Europy.