Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Obrona terytorialna to nisza, którą trzeba wypełnić

Odtwarzane wojska obrony terytorialnej są naturalnym wsparciem dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa – uważa Ryszard Jakubczak z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. więcej...

MSWiA ogłasza konkurs na temat edukacji antykorupcyjnej

Otwarty konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które zdecydują się na realizację kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej. Ministerstwo przeznaczy na ten cel 50 tys. zł. więcej...

Modernizacja okrętu pełnomorskiego Straży Granicznej

W Morskim Oddziale Straży Granicznej realizowany jest program modernizacji floty Straży Granicznej. Jednym z elementów jest modernizacja SG-311, jednej z dwóch pełnomorskich jednostek pływających typu SKS-40. więcej...

System wież strażniczych zostanie rozbudowany

Straż Graniczna zamierza do 2022 r. rozbudować system wież obserwacyjnych wyposażonych w nowoczesny sprzęt służący do monitoringu. W chwili obecnej wykorzystywanych jest 25 wież, docelowo ma być ich 48.

więcej...

Kpt. Andrzej Bartkowiak komendantem wojewódzkim PSP w Poznaniu

 

Kpt. mgr Andrzej Bartkowiak został powołany przez komendanta głównego PSP na stanowisko wielkopolskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Poznaniu.

więcej...

Bezpieczniejszy początek roku na polskich drogach

W styczniu i lutym, w porównaniu do analogicznego czasu w roku poprzednim, na polskich drogach doszło do mniejszej liczby wypadków.

więcej...
Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa PublicznegoW najnowszym wydaniu m.in.:
  • Temat numeru: Szkody wywoływane przez powodzie będą rosnąć; Mapy ryzyka powodziowego minimalizują skutki klęski
  • Aktualności:ONZ chce zredukować liczbę ofiar wypadków drogowych; Liczba przestępstw kryminalnychw Polsce spada; Popularność numeru 112 rośnie
  • Raport: Brakuje systemowego przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni
  • Problem: Kontrola i rozpoznanie kluczem do zapewnienia bezpieczeństwa podczas ŚDM
  • Technologia: Aplikacja „Pomoc w górach” ułatwia akcję ratunkową

więcej...
Wydarzenie: Nowe targi branżowe w Warszawie

W dniach 2-4 czerwca odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowych targów World Rescue Services & Public Safety w Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

więcej...
Opisy ściganych na jednej stronie  
Uruchomiona została nowa strona internetowa, dzięki której każdy może pomóc policji w zatrzymaniu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców. Witryna została stworzona wspólnym wysiłkiem europejskich organów ścigania, specjalizujących się w zatrzymywaniu osób ukrywających się. więcej...
Regionalny System Ostrzegania (RSO) zdobył nagrodę Mobile Trends Awards 2015
Prestiżowa nagroda przyznawana jest przez ekspertów IT dla najbardziej innowacyjnych technologii mobilnych. więcej...
Ciąg dalszy zmian personalnych
St. bryg. Leszek Suski został Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
Mjr SG Marek Łapiński nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej.
więcej...
Inspekcja Transportu Drogowego zostanie przejęta przez policję

Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują projekt ustawy, na mocy której zostanie zlikwidowana Inspekcja Transportu Drogowego. Jej dotychczasowe obowiązki przejmie policja. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

więcej...
Mapy ryzyka powodziowego minimalizują skutki klęski

Plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz mapy zagrożenia powodziowego przygotowywane przez Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej pozwalają na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia szkód powodziowych w Polsce.
więcej...
Centralne i terenowe zmiany personalne
Insp. Zbigniew Maj został Komendantem Głównym Policji. Marek Kubiak został powołany na stanowisko Szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
więcej...
więcej...

Straż graniczna UE zastąpi Frontex?

Komisja Europejska proponuje utworzenie stałej straży granicznej i przybrzeżnej Unii Europejskiej. Miałaby ona zastąpić agencję Frontex koordynującą obecnie współpracę między państwami UE w kwestii ochrony zewnętrznych granic UE. więcej...
Ochrona granic priorytetem resortu spraw wewnętrznych
Ponownie połączone zostały sprawy wewnętrzne i administracja państwa w jednym ministerstwie. więcej...
Rusza kampania informacyjna dot. danych adresowych

„Każdy adres jest ważny”. Pod takim hasłem rusza kampania informacyjna, której głównym celem jest promocja posiadania przez jednostki samorządowe aktualnych baz rejestrów adresowych. Organizatorem akcji jest Główny Urząd Kartografii i Geodezji (GUGiK).

 

więcej...

Służby nie są w stanie kontrolować przemieszczania się imigrantów po Europie  

Nie da się upilnować wszystkich uchodźców. Skala problemu przerosła możliwości poszczególnych krajów. Czeka nas okres niestabilności społecznej, a także politycznej – twierdzi dr hab. Piotr Wawrzyk z Instytutu Europeistyki Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW.
 

więcej...
4 listopada w SGSP odbyła się międzynarodowa konferencja „Budowanie odporności społeczności lokalnej na wypadek zdarzeń niekorzystnych (...)"
Celem konferencji było zidentyfikowanie najlepszych praktyk w Regionie Morza Bałtyckiego w odniesieniu do wzmocnienia odporności i świadomości społeczności lokalnych oraz użycia danych statystycznych z wypadków i zdarzeń codziennych do poprawy bezpieczeństwa ludzi, dóbr materialnych i środowiska. więcej...

< 1   ...   47 48 49 50 51 53 54 55 56 57   ...   58 >
 

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter