Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Podsumowanie działalności PSP w 2016 roku

Narada rozpoczęła się od wystąpienia Komendanta Głównego PSP nadbryg. Leszka Suskiego. Przedstawił on podsumowanie działań prowadzonych przez PSP w 2016 r. Wymienił największe osiągnięcia, wśród nich m.in. zabezpieczenie imprez masowych, takich jak Światowe Dni Młodzieży i Szczytu NATO. Wskazał także obszary, które wymagają dalszej pracy.

więcej...

Policjanci wzięli udział w wyczerpującym biegu

Już po raz trzeci w Warszawie odbył się charytatywny bieg po schodach jednego z najwyższych budynków w stolicy. Zawodnicy musieli wbiec na 42 piętro aż 65 razy.


więcej...

Polscy policjanci niosą pomoc na alpejskich stokach

Już drugi tydzień czterech polskich policjantów pełni służbę patrolową na włoskich stokach narciarskich w rejonie Trydentu-Górnej Adygi w okolicach miejscowości Moena. Polscy stróże prawa asystują swoim włoskim kolegom podczas czynności służbowych podejmowanych w stosunku do Polaków, jak również pomagają w akcjach ratunkowych na stokach narciarskich.


więcej...

Konkurs na aplikację mobilną do wysyłania zgłoszeń alarmowych

Z okazji Europejskiego Numeru Alarmowego 112, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na aplikację mobilną do wysyłania zgłoszeń alarmowych, w szczególności przez osoby głuche.

więcej...

Policjanci z Kielc obronili piłkarski puchar

W Ostrowcu Świętokrzyskim, zakończył się IV Wojewódzki Turniej Policjantów Województwa Świętokrzyskiego w Halowej Piłce Nożnej o Puchar Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach i Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów województwa świętokrzyskiego.


więcej...

Mł. insp. Marek Fałdowski nowym rektorem WSPol

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyło się wprowadzenie na stanowisko Komendanta-Rektora WSPol. Nowym szefem policyjnej Uczelni został mł. insp. dr Marek Fałdowski. Wprowadzenia dokonał przedstawiciel Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – Andrzej Sprycha w obecności nadinspektora Jana Lacha – Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

więcej...

Kongres Pożarnictwa FIRE|WROCŁAW 2017 - start sezonu 2017
23 lutego to data ważna w branży przeciwpożarowej, rozpoczyna się bowiem tegoroczny cykl KONGRESÓW POŻARNICTWAFIRE|2017 - wydarzeń branży zabezpieczeń i ochrony przeciwpożarowej poświęconych bezpieczeństwu obiektów budowlanych już na etapie projektowania. Kongresy to wydarzenia bezpłatne mające na celu upowszechnianie, popularyzację oraz szerzenie wiedzy technicznej i merytorycznej w dziedzinie bezpieczeństwa.


więcej...

Strażnicy miejscy uczą się, jak być przewodnikami po Łodzi

W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Referatu Profilaktyki Społecznej Straży Miejskiej. Inauguracyjny wykład poprowadził senator Ryszard Bonisławski.


więcej...

Kary za nieprzyjmowanie uchodźców?

UE zaczyna podejmować kroki ws. państw, które nie pomagają Grecji i Włochom w kwestii uchodźców. Kraje członkowskie, które nie przyjmą uchodźców, będą musiały stawić czoła karom wymierzonym przez Brukselę.

więcej...

Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb
Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Sprawne działanie administracji publicznej/ samorządowej, oraz służ mundurowych ma bezpośredni wpływ na przeprowadzenie akcji, od której bardzo często zależne jest ludzkie życie. więcej...

Dzień otwarty w Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych
Prezentacja oferty edukacyjnej, pokazy sprzętu szkoleniowego oraz bezzałogowych statków powietrznych – to tylko niektóre atrakcje jakie przygotowano dla zwiedzających dęblińską "Szkołę Orląt". więcej...

Problemy z powietrzem dotykają nie tylko Polskę

Komisja Europejska opublikowała przegląd implementacji unijnego prawa z dziedziny ochrony środowiska w państwach członkowskich. Bruksela poinformowała, że problemy z ochroną powietrza występują w 23 z nich.

więcej...

Płk SG Piotr Patla komendantem Morskiego Oddziału SG

W Komendzie MOSG w Gdańsku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowym komendantem oddziału został płk SG dr Piotr Patla, który zastąpił na tym stanowisku kontradmirała SG Piotra Stockiego.

więcej...

Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem na lód

Niskie temperatury powietrza sprawiły, ze akweny są skute lodem jednak wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy czy zalewy jest skrajnie niebezpieczne. Mimo, że przy brzegu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby.

więcej...

Cyfrowo grzeczni mniej narażeni na zagrożenia online

W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI) Microsoft przebadał młodzież (13-17 lat) i dorosłych (18-74 lat) z 14 krajów na świecie, mierząc stopień zagrożeń w świecie online. Na tej podstawie powstał Digital Civility Index – wskaźnik opisujący stopień narażenia na ryzyko w sieci. Jego poziom w ujęciu globalnym wynosi obecnie 65 proc.


więcej...

Jak skutecznie ochronić dachy i rynny przed śniegiem i lodem

Od 2010 roku do końca 2016 w 86 blokach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo w Toruniu, zainstalowano system przeciwoblodzeniowy DEVI zabezpieczający dachy, rynny i rury spustowe przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zalegający śnieg i lód.

więcej...

Forum ECONSEC: Czy Polska jest przygotowana na cyber zagrożenia?
Czy polska gospodarka jest przygotowana na nowy typ zagrożeń, jakimi są ataki w przestrzeni wirtualnej? Czy przedsiębiorstwa strategiczne skutecznie chronią swoją infrastrukturę przed cyber atakami? Między innymi na te pytania będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy II edycji Economic Security Forum ECONSEC 2017, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Marriott w dniu 16 marca 2017 r.
więcej...

Kurs dla policjantów pełniących służbę patrolową

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się pierwsza, z pięciu zaplanowanych w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (ANI-1/17). W zajęciach uczestniczyło dwudziestu funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową.

więcej...

Vanguard Defender na łódzkim lotnisku

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau przekazał dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi robota pirotechnicznego, który w znacznym stopniu podniesie standardy bezpieczeństwa na łódzkim lotnisku.


więcej...

Policjanci przeszkolili tysiące nauczycieli i uczniów

Zgodnie z założeniami Harmonogramu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 z dniem 31 grudnia 2016 roku zostały zakończone realizowane przez policję szkolenia dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

więcej...

< 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24   ...   47 >
 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter