Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Płk SG Piotr Patla komendantem Morskiego Oddziału SG

W Komendzie MOSG w Gdańsku odbyła się uroczystość przekazania obowiązków Komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Nowym komendantem oddziału został płk SG dr Piotr Patla, który zastąpił na tym stanowisku kontradmirała SG Piotra Stockiego.

więcej...

Strażacy przestrzegają przed wchodzeniem na lód

Niskie temperatury powietrza sprawiły, ze akweny są skute lodem jednak wchodzenie na zamarznięte rzeki, stawy czy zalewy jest skrajnie niebezpieczne. Mimo, że przy brzegu pokrywa lodu wydaje się być gruba i wytrzymała to kilka kroków dalej lód może być bardzo cienki i słaby.

więcej...

Cyfrowo grzeczni mniej narażeni na zagrożenia online

W związku z Dniem Bezpiecznego Internetu (DBI) Microsoft przebadał młodzież (13-17 lat) i dorosłych (18-74 lat) z 14 krajów na świecie, mierząc stopień zagrożeń w świecie online. Na tej podstawie powstał Digital Civility Index – wskaźnik opisujący stopień narażenia na ryzyko w sieci. Jego poziom w ujęciu globalnym wynosi obecnie 65 proc.


więcej...

Jak skutecznie ochronić dachy i rynny przed śniegiem i lodem

Od 2010 roku do końca 2016 w 86 blokach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo w Toruniu, zainstalowano system przeciwoblodzeniowy DEVI zabezpieczający dachy, rynny i rury spustowe przed uszkodzeniami spowodowanymi przez zalegający śnieg i lód.

więcej...

Forum ECONSEC: Czy Polska jest przygotowana na cyber zagrożenia?
Czy polska gospodarka jest przygotowana na nowy typ zagrożeń, jakimi są ataki w przestrzeni wirtualnej? Czy przedsiębiorstwa strategiczne skutecznie chronią swoją infrastrukturę przed cyber atakami? Między innymi na te pytania będą starali się znaleźć odpowiedź uczestnicy II edycji Economic Security Forum ECONSEC 2017, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Marriott w dniu 16 marca 2017 r.
więcej...

Kurs dla policjantów pełniących służbę patrolową

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyła się pierwsza, z pięciu zaplanowanych w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów podejmujących interwencje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych (ANI-1/17). W zajęciach uczestniczyło dwudziestu funkcjonariuszy, którzy na co dzień pełnią służbę patrolową.

więcej...

Vanguard Defender na łódzkim lotnisku

Wojewoda łódzki Zbigniew Rau przekazał dla Placówki Straży Granicznej w Łodzi robota pirotechnicznego, który w znacznym stopniu podniesie standardy bezpieczeństwa na łódzkim lotnisku.


więcej...

Policjanci przeszkolili tysiące nauczycieli i uczniów

Zgodnie z założeniami Harmonogramu Narodowego Programu Antyterrorystycznego na lata 2015-2019 z dniem 31 grudnia 2016 roku zostały zakończone realizowane przez policję szkolenia dla dyrektorów i pracowników placówek oświatowych na temat zasad postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym.

więcej...

Ciechocinek jeszcze lepiej zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się warta blisko 40 milionów złotych wieloetapowa modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Ciechocińskiej, chroniącego przed zalewaniem wodami Wisły przede wszystkim kurortu w Ciechocinku.

więcej...

OSP Złotoria z nowym samochodem ratowniczym

Marek Olszewski, wójt Lubicza przekazał strażakom nowy samochód ratowniczo-gaśniczy. To pierwszy nowy fabrycznie taki wóz w ponad 90-letniej historii jednostki.


więcej...

Policjanci ruszyli z pomocą dla bezpańskich zwierząt

Funkcjonariusze z Wodzisławia Śląskiego włączyli się w akcję zorganizowaną przez miasto i pomogli bezdomnym zwierzętom. Stróże prawa zebrali 160 kilogramów karmy oraz inne przedmioty przydatne czworonogom.

więcej...

Cudzoziemcy w Polsce i bezpieczeństwo

Podczas konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, minister Mariusz Błaszczak przedstawił propozycje najważniejszych zmian w zasadach udzielania cudzoziemcom ochrony na terytorium Polski.

więcej...

Ponad 5 mln zł z dla OSP na Mazowszu

W 2016 r. strażacy z mazowieckich OSP wyjeżdżali ok. 26 tys. razy do różnego rodzaju zdarzeń zarówno na terenie zasięgu swojej jednostki jak i poza nim. Jednak aby mogli skutecznie prowadzić akcje ratownicze potrzebują specjalistycznego wyposażenia. Samorząd województwa mazowieckiego przeznacza na ten cel kolejne środki.

więcej...

NIK: Zły stan techniczny połowy przejazdów kolejowych

Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że zarządcy linii kolejowych i zarządcy dróg nie wykonywali należycie działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych. Ponad połowa skontrolowanych przejazdów nie była utrzymana we właściwym stanie technicznym. Przeszło 70 proc. z nich nie było odpowiednio oznakowanych znakami drogowymi i wskaźnikami kolejowymi.


więcej...


Polskie bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń

Europejskie Centrum Biznesu ma zaszczyt i przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Economic Security Forum ECONSEC 2017, który odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Marriott w dniu 16 marca 2017 r. Temat przewodni Forum brzmi: „Polskie bezpieczeństwo narodowe i gospodarcze wobec cyber zagrożeń”.


więcej...

Policja na Słowenii może zamknąć granice

Słowenia wprowadza nowe prawo migracyjne. Wniesione poprawki pozwalają policji zamknąć granice przed imigrantami jeśli parlament uzna, że bezpieczeństwo państwa jest zagrożone. Nowe przepisy mają zatrzymać potencjalne fale migracyjne podobne do tych, które rok temu przetoczyły się przez kraje bałkańskie.

więcej...

IT Security Trends
Wydarzenie IT Security Trends to wyjątkowa okazja do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie najnowszych trendów bezpieczeństwa oraz ich funkcjonowania w organizacji. Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki. Wywiera duży wpływ na bezpieczeństwo firm oraz instytucji.
więcej...


Rewolucja na chodnikach w Kaliszu

Kalisz jest pierwszym miastem w Polsce, które zakazało budowy chodników z betonowej i kamiennej kostki brukowej. Cała nawierzchnia chodnika od krawężnika do pierzei ma być budowana wyłącznie z szerokich niefazowanych płyt chodnikowych, kamiennych lub betonowych, o wymiarach 50 na 50 cm.


więcej...

Piątnica odzyskała posterunek

Po blisko siedmiu latach przerwy, zgodnie z oczekiwaniami społeczności lokalnej, ponowne funkcjonowanie rozpoczął Posterunek Policji w Piątnicy. Placówka umożliwi stały kontakt obywateli z policją, a dzięki jej odtworzeniu mieszkańcy miejscowości położonych na terenie gminy Piątnica będą mieli dużo łatwiejszy dostęp i możliwość kontaktu z własnym dzielnicowym.

więcej...

Siedziba Frontexu nie zostanie przeniesiona z Warszawy

Przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej, parafowali projekt umowy, zgodnie z którą siedziba Frontexu byłaby na stałe umiejscowiona w Warszawie.

więcej...

< 1   ...   28 29 30 31 32 34 35 36 37 38   ...   60 >
 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter