Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Szwedzkie samorządy przygotowują się na wypadek wojny z Rosją

Podległa szwedzkiemu ministerstwu obrony Agencja Przygotowania Cywilnego (MSB) wystosowała list do gmin, zalecający poprawę lokalnych przygotowań wojennych.

więcej...

Małopolska uczyniła kolejny krok ku poprawie jakości powietrza

Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski. To dokument, który od połowy przyszłego roku ma wprowadzać całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach i kominkach na terenie całego województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają norm ekoprojektu.


więcej...

Dolnośląska i saksońska policja zacieśniają współpracę

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu insp. Arkadiusz Golanowski oraz Prezydent Policji Conny Stiehl z Dyrekcji Policji Görlitz podpisali uroczyście dwa porozumienia dotyczące usprawnienia współpracy policji dolnośląskiej i saksońskiej.

więcej...

Konferencja "Kreator bezpieczeństwa - potrzeby i możliwości"

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku Successpoint organizuje w Warszawie Konferencję, która będzie swoistym forum wymiany doświadczeń połączonych z wiedzą profesjonalistów w dziedzinie Bezpieczeństwa Informacji. Drugi dzień spotkania to praktyczne Warsztaty, podczas których Uczestnicy, pod okiem najlepszych ekspertów będą mieli okazję wykorzystać posiadaną wiedzę w praktyce.

więcej...

Nowelizacja o zgromadzeniach narusza konstytucyjną wolność zgromadzeń

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo o zgromadzeniach. Przegłosowana wersja ustawy uwzględnia dwie istotne poprawki zgłoszone przez Senat. Zdaniem Forum Obywatelskiego Rozwoju niezależnie od przyjęcia tych poprawek ustawa drastycznie ogranicza możliwość organizowania kontrmanifestacji do tzw. zgromadzeń cyklicznych.


więcej...

Resort spraw wewnętrznych otwarty na postulaty pracowników cywilnych

W Warszawie odbyło się spotkanie „grupy roboczej ds. statusu pracowników cywilnych zatrudnionych w służbach a wykonujących takie same zadania jak funkcjonariusze”, działającej w ramach Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

więcej...

Problem z ograniczeniem sprzedaży broni w Unii Europejskiej

Komisja Europejska ma problem ze zdobyciem zgody na przepisy ograniczające handel bronią w UE. Ograniczenia mogą paść ofiarą różnic interesów między poszczególnymi państwami członkowskimi.

więcej...

„Bezpieczny Dom” w Busku – Zdroju

Komenda Powiatowa PSP w Busku – Zdroju 15 grudnia otwiera w swojej siedzibie ścieżkę edukacyjną w ramach projektu „Bezpieczny Dom”.

więcej...

Funkcjonariusze policji w Szubinie mają nowoczesny komisariat  

W Szubinie odbyło się uroczyste otwarcie nowo wybudowanej siedziby Komisariatu Policji. Obiekt, którego wybudowanie kosztowało niemalże 6 milionów złotych, powstał na działce o powierzchni 0,5 ha przekazanej w darowiźnie przez Gminę Szubin w roku 2014.


więcej...

Problem dopalaczy stanowi wciąż wyzwanie dla służb

Jak sprostać wyzwaniom związanym ze zwalczaniem zagrożeń stwarzanych w Polsce przez nowe narkotyki, zwane popularnie dopalaczami – to główny temat współorganizowanej przez MSWiA konferencji eksperckiej która odbyła się w Warszawie.

więcej...

Śląska policja ma nowe radiowozy

15 nowych radiowozów, z których korzystać będą policjanci z regionu, przekazano uroczyście w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.


więcej...

Budowa Zbiornika Racibórz w zaplanowanym terminie oddala się

Pomimo postępów w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry całe przedsięwzięcie hamowane jest przez opóźnioną budowę Zbiornika Racibórz. Do czasu zakończenia tej inwestycji oczekiwane zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Odry od Raciborza do Wrocławia nie zostanie osiągnięte.

więcej...

Rząd przeznaczy 1,5 mld zł na modernizację służby więziennej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020”, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

więcej...

Szkolenie z wyznaczania i zarządzania procesami krytycznymi

Już 12 i 13 grudnia w Warszawie odbędzie się szkolenie „Wyznaczanie i zarządzanie procesami krytycznymi i kluczowymi w organizacji (Analiza Wpływu Zdarzenia na Biznes – BIA) jako podstawowy etap budowy i wdrożenia Planu Ciągłości Działania i Planu Awaryjnego. 

więcej...

W Michałkowie zainaugurowało działalność lotnicze pogotowie

Na lotnisku w podostrowskim Michałkowie odbyła się inauguracja dyżuru załogi Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego. Gospodarzami spotkania byli Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego oraz Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

więcej...

Polska pokieruje centrum zarządzania kryzysem migracyjnym

O powołaniu centrum zdecydowali ministrowie spraw wewnętrznych Grupy Wyszehradzkiej na spotkaniu w Warszawie. Zadaniem własnego centrum będzie niesienie pomocy uchodźcom poza granicami UE.

więcej...


Współpraca w UE podniesie poziom europejskiego bezpieczeństwa

Terroryzm, zagrożenia hybrydowe, cyberataki i brak bezpieczeństwa energetycznego nie pozostawiają Unii wyboru: konieczna jest większa współpraca w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony. Pozwoliłaby na to Europejska Unia Obrony.

więcej...

Bułgaria ma najniebezpieczniejsze drogi w całej Unii Europejskiej

W 2015 r. w Bułgarii na każdych 100 tys. mieszkańców przypada 9,8 zgonów związanych z wypadkami drogowymi (dane są podawane w przeliczeniu na 100 tys. osób by umożliwić porównywanie między państwami o różnych liczbach ludności). To najgorszy, według opublikowanych danych Eurostatu za miniony rok, wynik w całej Unii Europejskiej.


więcej...


Sztab Ratownictwa SKSR współpracuje z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

Na mocy porozumienia, które podpisali Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusz Skulich oraz  Prezes Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej (SKSR) Jerzy Płókarz, Centrum  będzie na bieżąco przekazywać Sztabowi Ratownictwa SKSR ostrzeżenia o zagrożeniach, które mogą powodować istotne utrudnienia dla ludności.

więcej...

Już za tydzień konferencja Użyteczność Publiczna/Architektura High-Tech
Czy architektura może być HIGH-TECH? I co do tego ma BIM? Odpowiedź na to i inne pytania już podczas najbliższej konferencji DND Project poświęconej nowoczesnym i niestandardowym rozwiązaniom technologicznym w projektowaniu obiektów użyteczności publicznej i budynków wielokondygnacyjnych.


więcej...

< 1   ...   32 33 34 35 36 38 39 40 41 42   ...   62 >
 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter