Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Plaga kradzieży na budowach – jak przechytrzyć złodzieja?

Pracodawcy często spotykają się z problemem kradzieży narzędzi oraz sprzętu z samochodów roboczych. Nierzadko zdarza się również, że znikają maszyny, materiały budowlane, ale również elektronarzędzia z placów budowy. Straty idą w dziesiątki tysięcy złotych.


więcej...

Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych

Ośrodek Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach na bazie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach przeprowadził trzecie z cyklu szkoleń z ratownictwa na obszarach wodnych realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym.


więcej...

Jubileusz istnienia Rządowego Centrum Bezpieczeństwa

Z okazji 10-lecia funkcjonowania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyła się konferencja pt. „Zarządzanie kryzysowe wobec współczesnych zagrożeń”. Obrady osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo kraju zorganizowano w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.


więcej...

Po wielkim proteście nowe propozycje resortu dla służb podległych MSWiA

Dodatkowe podwyżki, płatne nadgodziny oraz rezygnacja z wymogu ukończonych 55 lat przy przechodzeniu na emeryturę - to propozycje, które szef MSWiA Joachim Brudziński przedstawił związkowcom służb podległych resortowi.

więcej...

Oto korzyści płynące z systemu do monitorowania naczep
Firmy posiadające system do monitorowanianaczep mają możliwość zwiększenia zysków dziękibardziej efektywnemu zarządzaniu. Z tego artykułu dowiesz się jak można w łatwy i zupełnie zdalny sposób kontrolować naczepyniezależnie od pojazdu ciągnącego.


więcej...

Masowy protest służb mundurowych podległych MSWiA
Ponad 20 tysięcy policjantów, strażaków, pograniczników i strażników więziennych protestowało w Warszawie. Mundurowi domagali się m.in.: podwyżek płac i przywrócenia starego systemu emerytalnego.


więcej...

Ćwiczenia powiatowe pod kryptonimem „Arka 2018”

Na terenie Zakładu Uzdatniania Wody w miejscowości Ropica Polska w powiecie gorlickim zostały przeprowadzone ćwiczenia powiatowe pk. „Arka 2018”. Manewry strażackie były podzielone na dwa etapy i zawierały aspekty z zakresu ratownictwa chemicznego, wysokościowego, wodnego i medycznego.


więcej...

Straż Graniczna podejmuje współpracę z Wojskami Obrony Terytorialnej

W Warszawie na Placu Piłsudskiego zorganizowane zostały pierwsze centralne obchody święta Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT). Po uroczystości gen. bryg. SG Tomasz Praga, komendant główny Straży Granicznej oraz gen. dyw. Wiesław Kukuła, dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej podpisali porozumienia o współpracy Straży Granicznej i WOT.

więcej...

NIK o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych

Dziennie po polskich drogach kursuje ponad 20 tysięcy pojazdów przewożących towary niebezpieczne (łatwopalne, wybuchowe, żrące, trujące, promieniotwórcze itp.). Z roku na rok rośnie liczba interwencji związanych z likwidacją skutków zdarzeń drogowych przy przewozie takich substancji.


więcej...

Porozumienie z pracownikami cywilnymi Policji podpisane
Pracownicy cywilni Policji otrzymają od 1 lipca 2019 r. dodatkową podwyżkę w kwocie 250 zł na etat. Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj w MSWiA przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Policji. Niezależnie od tego pracownicy od 1 stycznia 2019 r. otrzymają 300 zł podwyżki z Programu Modernizacji.
więcej...

Służby podległe MSWiA rozszerzą współpracę w walce z dopalaczami

O rozszerzeniu współpracy pomiędzy służbami podległymi MSWiA i Głównym Inspektoratem Sanitarnym (GIS) w kontekście walki z dopalaczami rozmawiano w siedzibie ministerstwa.


więcej...

Podsumowanie działalności polskich policjantów w Chorwacji i Bułgarii

W Sali Generalskiej Komendy Głównej Policji odbyło się spotkanie Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jana Lacha z policjantami, którzy pełnili służbę w czasie tegorocznych wakacji w Chorwacji i Bułgarii.

więcej...

Patronat medialny "Bezpieczeństwo Publiczne"
Wschodnia Konferencja i Targi Ochrony Granic „GRANICE”| Lublin, 24-25 października 2018
W dniach 24-25 października 2018 r. w Targach Lublin odbędzie się druga edycja Wschodniej Konferencji i Targów Ochrony Granic „GRANICE”. Bezpieczeństwo granic na wschodniej flance Unii Europejskiej i związane z tym wyzwania, przegląd aktualnego stanu modernizacji wyposażenia polskich służb granicznych oraz infrastruktury wspierającej ochronę granic, miejsce i rola portów lotniczych w systemie granic RP – to tylko część zagadnień, jakie zostaną poruszone podczas tegorocznej edycji wydarzenia.


więcej...

Polscy funkcjonariusze Straży Granicznej wrócili z trudnej misji w Macedonii

Do Polski wrócili uczestnicy kolejnej edycji misji wspierającej Policję Graniczną Republiki Macedonii. Zastąpiła ich następna grupa naszych funkcjonariuszy, którzy będą pełnić służbę w ochronie granicy macedońsko-greckiej. Ósma zmiana wyruszyła do Macedonii 15 września.


więcej...

Rząd walczy z procederem cofania liczników w pojazdach mechanicznych

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, przedłożony przez ministra sprawiedliwości.

więcej...

Podpisano porozumienie o współpracy z francuską uczelnią

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się wizyta przedstawicieli francuskiej Państwowej Wyższej Szkoły Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or. Celem wizyty było podpisanie porozumienia o współpracy między uczelniami.


więcej...

Nowe samochody i łodzie ratownicze dla strażaków ochotników

W ramach podpisanych umów do 15 zachodniopomorskich jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej trafią nowoczesne wozy ratowniczo-gaśnicze: 10 średnich oraz 2 ciężkie, a także 3 łodzie ratownicze.


więcej...

Funkcjonariusze z Bieszczadzkiego OSG najlepsi w Straży Granicznej

W Kętrzynie odbyły się zawody o tytuł „Najlepsi w Straży Granicznej”. Najlepsi okazali się funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.


więcej...

NIK krytycznie o działaniach Policji wodnej nad morzem

Zbyt mało ludzi, wyposażenia oraz pieniędzy - tak można podsumować działalność Policji wodnej na polskim wybrzeżu. Do tego, jak ustaliła Najwyższa Kontroli, wiele do życzenia pozostawia sposób organizacji struktury Policji wodnej.

więcej...

W Słupsku szkolono policjantów pod czujnym okiem amerykańskich agentów

Policjanci z Polski, Niemiec, Chorwacji i Litwy oraz żołnierze Wojska Polskiego i marynarze US Navy zakończyli kolejną edycję ćwiczeń w słupskiej Szkole Policji. Działania taktyczne moderowane były przez amerykańskich agentów NCIS - Biura Kryminalnego Marynarki Wojennej USA.


więcej...

< 1 2 3 4 6 7 8 9 10   ...   62 >
 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter