Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Miasto tworzy własną „armię”

Świdnik (woj. lubelskie) jest pierwszym miastem w Polsce, które utworzyło Strzelecki Pododdział Obrony Narodowej (SPON). Członkowie specjalnego oddziału mają być wykorzystywani m.in. podczas klęsk żywiołowych.

więcej...
PKP wyciąga wnioski ze Szczekocin

Prokuratura w Częstochowie zakończyła śledztwo w sprawie katastrofy pod Szczekocinami, właściwie zamykając etap szukania winnych tragedii. Pozostaje pytanie, czy analiza katastrofy pozwoli zapobiec powtórzeniu się takiego wypadku.

 

więcej...

Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało

Trzyosobowy zespół to nie tylko wzrost efektywności medycznych czynności ratunkowych, ale również szansa dla ratowników medycznych na zmniejszenie obciążeń wynikających z ręcznych prac transportowych w codziennej pracy – mówi Edyta Wcisło, przewodnicząca PRRM.

więcej...


Rozbudowa narzędzi systemu powiadamiania ratunkowego usprawnia współdziałanie służb

System Powiadamiania Ratunkowego składa się z wielu podmiotów, których skuteczna współpraca często decyduje o ludzkim życiu. W Polsce system ten jest stale rozbudowywany o nowoczesne rozwiązania, które m.in. usprawniają komunikację między służbami, a także przyśpieszają czas ich reakcji.

więcej...

Ratownicy medyczni życzą sobie zmian w systemie ratownictwa

13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego. Po raz pierwszy ratownicy obchodzili swoje święto w 2006 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło w systemie ratownictwa medycznego, ale sami ratownicy wciąż oczekują nowelizacji ustawy i wypracowania pewnych standardów. więcej...Zainaugurowano współpracę przy minimalizowaniu zagrożeń chemicznych
więcej...
Targi Obronności w Kielcach: fotorelacja
W Kielcach odbyło się jedno z najważniejszych na świecie wydarzeń sektora obronnego – Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego (MSPO). Prezentujemy zdjęcia z tego wydarzenia.

więcej...


Bezpieczeństwo publiczne
na Targach MSPO w Kielcach


więcej...


Planowanie w zarządzaniu ryzykiem powodziowym
– przełom w podejściu
Do końca 2015 r. Polska ma obowiązek przygotowania planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Mają one wskazywać działania służące osiągnięciu celów ograniczających konsekwencje żywiołu.

 

więcej...
„Agresja na aut” metodą na stadionowych chuliganów
Przy współpracy sosnowieckiego magistratu, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sosnowcu oraz Klubu Sportowego Zagłębie Sosnowiec powstał projekt minimalizujący agresję na stadionach. więcej...
Mikrokamery potrzebne policji w trakcie interwencji
Propozycję umieszczenia kamer w mundurach przedstawiła MSW Komenda Główna Policji.


więcej...
Nagrania w lokomotywach poprawią bezpieczeństwo?

Spółka PKP Intercity zakończyła instalowanie urządzeń do pozycjonowania i monitorowania lokomotyw, dzięki czemu łatwiejsze będzie ustalanie m.in. przyczyn wypadków.

więcej...
Już wkrótce premiera Platformy Technologicznej na Rzecz Bezpieczeństwa Chemicznego

We wrześniu podczas MSPO w Kielcach odbędzie się premiera Platformy, która ma zapewnić bezpieczeństwo chemiczne. 
więcej...
XI Ogólnopolski Kongres Pożarnictwa cieszył się dużym zainteresowaniem

Jedenasta edycja kongresu odbyła się na Stadionie Narodowym. Konferencja zgromadziła prawie tysiąc uczestników oraz wielu wiodących wystawców z branży.


więcej...

Promocja | Zaproszenie na Kongres Pożarnictwa 24.07.2014 Stadion Narodowy, Warszawa

KONGRES POŻARNICTWA to największa coroczna konferencja poświęcona bezpieczeństwu pożarowemu obiektów budowlanych tym razem odbędzie się w Strefie Biznes STADIONU NARODOWEGO przy  Al. Księcia J. Poniatowskiego 1 w Warszawie. więcej...
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa o ratownictwie i ochronie środowiska na obszarach śródlądowych

16 czerwca 2014 r. odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. “Ratownictwo i ochrona środowiska na obszarach śródlądowych. Edukacja, prewencja i strategia”. Celem konferencji było zaprezentowanie wiedzy, wyników badań i doświadczeń praktycznych z dziedziny ratownictwa wodnego i ochrony środowiska. więcej...
Dane Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dostępne także dla samorządów
Serwis www.obserwatoriumbrd.pl został przygotowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. więcej...
Monitoring rejestruje głównie wykroczenia

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała funkcjonowanie monitoringu w polskich miastach. Z danych instytucji wynika, że tylko co 20. zaobserwowane zdarzenie miało związek z poważnym czynem przestępczym.

więcej...
Powiaty mają zasadnicze znaczenie w zarządzaniu kryzysowym

W dniach 12-13 maja 2014 r. na terenie Akademii Obrony Narodowej odbyła się trzecia edycja ogólnopolskiej konferencji naukowej z cyklu „Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego”. Tematem tegorocznej edycji konferencji było „Zarządzanie kryzysowe na poziomie województwa i w jednostkach samorządu terytorialnego”.

więcej...
NIK krytykuje za fotoradary

Z raportu sporządzonego przez Najwyższą Izbę Kontroli wynika, że system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, obejmujący wykorzystanie fotoradarów zarządzanych przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego jest niewydajny.

więcej...

< 1   ...   53 54 55 56 57 59 60   ...   60 >
 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter