Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Spotkanie Pełnomocników Straży Granicznych 

W trakcie spotkania Pełnomocnicy Graniczni Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy rozmawiali o sytuacji na wspólnym odcinku polsko-ukraińskiej granicy państwowej, o wynikach jej ochrony w 2016 roku.

więcej...

Nowoczesny sprzęt dla strażaków ochotników

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu zakupu sześciu średnich wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się w kujawsko-pomorskim urzędzie marszałkowskim. Na wyposażenie strażaków ochotników z regionu trafi w tym roku w sumie 13 nowoczesnych pojazdów.


więcej...

Najlepsi strażacy w biegach narciarskich wyłonieni

W tegorocznej edycji Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Biegu Narciarskim, które zorganizowano w dniach 4-5 marca 2017 r. w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, udział wzięło 115 strażaków z całej Polski.


więcej...

Polscy policjanci w Iranie

Polska delegacja na czele z insp. Anną Rosół, komendant Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w zagranicznej podróży służbowej do Islamskiej Republiki Iranu. 

więcej...

„Bielik“ skutecznie chroni ładunki PKP CARGO

PKP CARGO S.A. unowocześnia swoje systemy kontroli i monitoringu przewożonych ładunków oraz infrastruktury. Zintensyfikowano nie tylko pracę patroli SOK, ale także wykorzystano innowacyjne technologie do ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa.


więcej...

Kieleccy policjanci mają nowego komendanta

Nadkom. Piotr Zalewski złożył meldunek szefowi świętokrzyskich policjantów  o objęciu stanowiska Komendanta Miejskiego Policji w Kielcach oraz przywitał się ze sztandarem tejże jednostki.


więcej...

Szwecja przywróciła powszechny obowiązek wojskowy

Wojska szwedzkie przechodzą obecnie proces restrukturyzacji, polegającej na modernizacji zaniedbanej infrastruktury i sprzętu. W latach 80. armia szwedzka należała do najnowocześniejszych i najlepiej wyszkolonych wojsk w Europie.

więcej...

Pomoc finansowa dla lubelskich samorządów

Minister Mariusz Błaszczak odwiedził woj. lubelskie, aby wręczyć samorządowcom promesy wsparcia na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Na prośbę straży pożarnej podczas spotkania dokonano też symbolicznego przekazania pojazdów i sprzętu, których zakup był dofinansowany z budżetu państwa w 2016 r.


więcej...

Dobry stan techniczny opon zwiększa bezpieczeństwo
Jak podaje policja, aż 21 proc. wśród wszystkich wypadków, których przyczyną jest niesprawność techniczna aut, spowodowanych jest awariami układu kierowniczego oraz złym stanem opon. Ze względu na fakt, że opony są jedynym elementem łączącym auto z nawierzchnią, sprawne ogumienie jest warunkiem koniecznym dla dopuszczenia pojazdów, w tym ciężarówek, do ruchu. Właśnie pojazdy ciężarowe, ze względu na ich ilość i masę są szczególnie narażone na ewentualne awarie spowodowane stanem opon.

 
więcej...

Beata Borowicz zwyciężczynią Zimowego Maratonu

Było to już dziewiąte z kolei spotkanie miłośników crossowego biegania „Zimnar 2017”.Corocznie w zimowym maratonie udział biorą zwolennicy całego województwa dolnośląskiego. W tym roku wzięło udział ponad 400 zawodników.


więcej...

Warsztaty koordynatorów Ratownictwa Medycznego 

Na terenie JRG-8 w Bolechowie, zorganizowano odprawę oraz warsztaty szkoleniowe dla miejskich i powiatowych koordynatorów Ratownictwa Medycznego woj. wielkopolskiego oraz osób przewidzianych do pełnienia tej roli.

więcej...

Policjanci z Rzeszowa zdobyli siatkarski puchar

Hale sportowe Gimnazjum nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle stały się arenami zmagań drużyn uczestniczących w V Wojewódzkim Turnieju Piłki Siatkowej Policjantów.


więcej...

Solec Kujawski zabezpieczony przed powodzią

Zakończyła się modernizacja wału przeciwpowodziowego Łęgnowo-Otorowo. Był to drugi etap umocnienia obwałowania, chroniącego przed zalaniem przez Wisłę tereny położone w gminie Solec Kujawski. Wartość inwestycji to ponad 640 tysięcy złotych.

więcej...

Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu
Scenariusze pożarowe i problemy w ich sporządzaniu to temat, który stanowi spory problem i dla projektantów i rzeczoznawców, a w efekcie i dla prewentystów z komend miejskich PSP, którzy odbierają budynki wyposażone w urządzenia przeciwpożarowe, zwłaszcza gdy wymagana jest skomplikowana współpraca pomiędzy nimi. Jakie jeszcze zmiany czekają projektantów i użytkowników obiektów w związku ze zmianami przepisów od 2017 r.?


więcej...

Lód wciąż niebezpieczny

Na jeziorze Sztumskim odbył się pokaz ratownictwa lodowego, którego współorganizatorem była Państwowa Straż Pożarna w Sztumie oraz producent odzieży i sprzętu specjalistycznego Lubawa S.A.


więcej...

Przyszłość klas mundurowych

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniu tworzenia w szkołach ponadgimnazjalnych klas o profilu policyjnym, związanym z faktem opracowania przez Komendę Główną Policji jednolitego programu kształcenia, który ma stanowić pomoc dla kadry pedagogicznej realizującej zajęcia edukacyjne związane z funkcjonowaniem policji.

więcej...

Brygadier Dariusz Kleszcz dowódcą strażaków w Jaworznie

Bryg. mgr inż. Dariusz Kleszcz decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, otrzymał z dniem 27 lutego 2017 roku powołanie na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Jaworznie.

więcej...

Szkolenie dla pracowniczek socjalnych

Pod okiem policyjnych wykładowców, specjalistów z zakresu sztuk walki przedstawicielki Ośrodków Pomocy Rodzinie w Łebie i Wicku doskonaliły swoje umiejętności w podstaw samoobrony.


więcej...

Współpraca IPN z KGP

W siedzibie Biura Historii i Tradycji Policji KGP podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy Komendą Główną Policji oraz Instytutem Pamięci Narodowej. Sygnowali je: dr Jarosław Szarek – Prezes IPN oraz nadinsp. dr Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji.


więcej...

Mołdawska policja w CSP

Szeroka oferta szkoleniowa i duże doświadczenie dydaktyczne kadry, a także nowoczesna infrastruktura Centrum Szkolenia Policji powodują, że jednostka jest miejscem wizyt wielu zagranicznych delegacji.


więcej...

< 13 14 15 16 17 19 20 21 22 23   ...   47 >
 

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

30 stycznia, Warszawa, IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter