Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Nieznaczny wzrost liczby wypadków przy pracy

W 2016 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy, zgłoszonych na formularzu Z-KW Statystyczna karta wypadku, wyniosła ogółem 87 886 osób i była o 0,3 proc. większa w stosunku do liczby poszkodowanych w 2015 roku.

więcej...

St. bryg. Sławomir Wojta komendantem Szkoły Aspirantów PSP

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Sławomirowi Wojta.

więcej...

Powstała Sala Tradycji Straży Granicznej

W Komendzie Głównej Straży Granicznej odbyło się uroczyste otwarcie Sali Tradycji Straży Granicznej, poświęconej historii formacji granicznych od roku 1918 do czasów współczesnych. Jakub Skiba, sekretarz stanu w MSWiA wraz z płk. SG Markiem Łapińskim, Komendantem Głównym Straży Granicznej dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.


więcej...


Poziom świadomości w zakresie cyberbezpieczeństwa rośnie

W Warszawie w Hotelu Marriott odbyła się II edycja Economic Security Forum ECONSEC 2017, poświęcona problematyce polskiego bezpieczeństwa narodowego i gospodarczego w kontekście cyber zagrożeń, którego głównym organizatorem było Europejskie Centrum Biznesu.


więcej...

Zmiany dla posiadaczy broni palnej zbyt surowe

Parlament Europejski zatwierdził zmiany w unijnych przepisach dotyczących posiadania broni palnej. Ostateczny ich kształt znacząco odbiega od oryginalnej propozycji Komisji Europejskiej.

więcej...

II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa
6 kwietnia br. na PGE Narodowym w Warszawie odbędzie się II Polskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC PL. Celem konferencji jest wypracowanie rekomendacji w zakresie wzmocnienia cyberbezpieczeństwa kluczowych sektorów przemysłu. Jednym z głównych tematów będzie dyskusja dotycząca wdrożenia Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022 z udziałem Anny Streżyńskiej, Minister Cyfryzacji.


więcej...

Mł. insp. Rafał Kubicki komendantem stołecznych policjantów

Mł. insp. Rafał Kubicki pełni obowiązki Komendanta Stołecznego Policji od poniedziałku. Podczas spotkania w Komendzie Stołecznej Policji, wiceminister Jarosław Zieliński przekazał mu akt powołania na nowe stanowisko.

więcej...

3 tygodnie do Safe City Forum

Już tylko 3 tygodnie zostały do Forum Bezpieczeństwa Miejskiego – Safe City Forum, które odbędzie się 6 kwietnia w Warszawie. Podczas spotkania omówione zostaną kwestie związane z organizacją imprez masowych, działalnością służb, monitoringiem oraz zagrożeniami takimi jak zmiany klimatu, terroryzm, czy skażenia gruntów i powietrza.

więcej...

Poczta Polska zadba o bezpieczeństwo na lotnisku

Poczta Polska wygrała przetarg na ochronę (kontrolę bezpieczeństwa i dostępu) Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach, pokonując tym samym prywatne firmy ochroniarskie. Oferta Operatora Pocztowego okazała się najkorzystniejsza. Wartość kontraktu to ponad 30 milionów złotych.

więcej...

NIK: Żadne przepisy nie regulują prowadzenia systemu monitoringu w szkołach

Z kontroli Najwyższej Izby Kontroli wynika, że funkcjonowanie monitoringu wizyjnego pozytywnie wpływało na poziom i poczucie bezpieczeństwa uczniów i pracowników skontrolowanych szkół. Niestety większość placówek nie zapewniła obserwacji obrazu z kamer w czasie, gdy ryzyko wystąpienia zdarzeń było największe, czyli podczas przerw lekcyjnych.


więcej...

Szkolenie policyjnych negocjatorów z Radomia

Sekcja Negocjacji Wydziału Wsparcia Operacyjnego Biura Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji przy współudziale Zespołu Obserwacji i Techniki Specjalnej zorganizowała szkolenie dla nieetatowych negocjatorów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

więcej...

Podinsp. Robert Cybulski szefem terespolskich policjantów

Policjanci w Terespolu mają nowego komendanta. Podinspektor Piotr Cybulski zastąpił na tym stanowisku komisarza Mariana Głuszczuka, który teraz będzie pełnił funkcję zastępcy komendanta terespolskiego komisariatu.

więcej...

Policjanci z Krakowa najlepszymi pływakami

Po raz piąty Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie była gospodarzem Mistrzostw Policji w Pływaniu. Impreza zorganizowana została na najnowocześniejszym obiekcie pływackim w Polsce.


więcej...

Siedziba Frontex pozostanie na stałe w Warszawie

Polska i Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex) podpisały umowę w sprawie siedziby agencji w Warszawie.


więcej...

W MSWiA powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy, która stworzy narzędzia skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi ministrowi i przez niego nadzorowanymi. Bezpośrednim efektem nowej ustawy ma być powstanie w MSWiA Biura Nadzoru Wewnętrznego (BNW).

więcej...

Spotkanie Pełnomocników Straży Granicznych 

W trakcie spotkania Pełnomocnicy Graniczni Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ukrainy rozmawiali o sytuacji na wspólnym odcinku polsko-ukraińskiej granicy państwowej, o wynikach jej ochrony w 2016 roku.

więcej...

Nowoczesny sprzęt dla strażaków ochotników

Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowaniu zakupu sześciu średnich wozów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się w kujawsko-pomorskim urzędzie marszałkowskim. Na wyposażenie strażaków ochotników z regionu trafi w tym roku w sumie 13 nowoczesnych pojazdów.


więcej...

Najlepsi strażacy w biegach narciarskich wyłonieni

W tegorocznej edycji Mistrzostw Polski Strażaków PSP w Biegu Narciarskim, które zorganizowano w dniach 4-5 marca 2017 r. w Szklarskiej Porębie – Jakuszycach, udział wzięło 115 strażaków z całej Polski.


więcej...

Polscy policjanci w Iranie

Polska delegacja na czele z insp. Anną Rosół, komendant Centrum Szkolenia Policji uczestniczyła w zagranicznej podróży służbowej do Islamskiej Republiki Iranu. 

więcej...

„Bielik“ skutecznie chroni ładunki PKP CARGO

PKP CARGO S.A. unowocześnia swoje systemy kontroli i monitoringu przewożonych ładunków oraz infrastruktury. Zintensyfikowano nie tylko pracę patroli SOK, ale także wykorzystano innowacyjne technologie do ochrony mienia i zapewnienia bezpieczeństwa.


więcej...

< 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25   ...   50 >
 

23 marca, Kraśnik, Krajowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa"

26 marca, Sośnicowice (k. Gliwic), Szkolenie pt: „Wybrane aspekty uprawnień straży gminnych z zakresu prawa o ruchu drogowym”, http://www.krksmg.pl

27 marca, Gliwice, Konferencja „Dronem w smog”, http://www.krksmg.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter