Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Zarządy dorzeczy zajmą się wałami

Według projektu ustawy Prawo wodne dwie największe rzeki w Polsce – Wisła i Odra – zyskają własnych gospodarzy. Nowe zarządy dorzeczy będą odpowiadać m.in. za inwestycje i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

więcej...

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie o kąpieliskach

Z raportu NIK wynika, że tylko w 1/3 badanych gmin podjęto działania mające poprawić działania związane z badaniem jakości wody.

więcej...
W Kolejach Wielkopolskich dostępne są defiblyratory
Zakup sfinansował samorząd województwa. więcej...
Uruchomiono wspólny kanał komunikacji Straży Granicznej i Służby Celnej
Jednym z głównych celów współpracy między obydwoma służbami będzie redagowanie i udoskonalanie w nowe usługi wspólnego kanału komunikacji – www.granica.gov.pl. więcej...
Podpisano porozumienie umożliwiające porównywanie danych daktyloskopijnych z danymi Eurodac
Porozumienie podpisali Komendant Główny Policji, szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, zastępca komendanta głównego Straży Granicznej oraz dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego. więcej...
Funkcjonariusze MSW coraz dłużej pozostają w służbie
Z roku na rok poprawiające się warunki pracy w komisariatach i komendach oraz coraz nowocześniejszy sprzęt przekładają się na dłuższe pozostawanie funkcjonariuszy w służbie MSW. więcej...


Konieczna współpraca nad bezpieczeństwem chemicznym

W listopadzie odbędzie się światowy Kongres oraz Międzynarodowe Targi Bezpieczeństwa Chemicznego. Mają umocnić pozycję Polski jako lidera w globalnym rozwoju tej gałęzi.

więcej...

Jednolity system łączności usprawni pracę funkcjonariuszy
Policja już od wielu lat zabiega o stworzenie jednolitego cyfrowego systemu łączności radiowej. Jeden wspólny system radiokomunikacyjny bardzo ułatwiłby pracę wszystkim służbom podlegającym resortowi spraw wewnętrznych – mówi mł. insp. Jarosław Magiera, naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki Komendy Głównej Policji. więcej...
Zaproszenie na XII edycję Ogólnopolskiej Konferencji: „Zarządzanie kryzysowe – komunikacja i kooperacja służb" 20 maja br.
Sytuacje kryzysowe mogą pojawić się w wyniku działania sił przyrody, kataklizmów, a także być efektem działalności człowieka lub jej zaniechania. Aby im zapobiec niezwykle ważna jest systematyczna identyfikacja przyczyny problemu oraz jej dogłębna analiza. Opracowywanie skutecznej strategii przeciwdziałania skutkom sytuacji kryzysowych to jedno z najważniejszych wyzwań, z którym muszą zmierzyć się funkcjonariusze służb mundurowych. więcej...


Dzień Strażaka: 390 nowych oficerów PSP

We wtorek 5 maja 2015 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 390 oficerów Państwowej Straży Pożarnej, jako jeden z elementów obchodów „Dnia Strażaka” w roku 2015.

więcej...
           
Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa Publicznego

W najnowszym numerze m.in.:

  • Temat numeru: Koordynacja wodnej akcji ratunkowej; wypracowane procedury pomagają ratownikom wodnym w fazie reagowania
  • Aktualności: Powstaną dodatkowe bazy dla lotniczego pogotowia ratunkowego
  • Raport: przepisy o ochronie ludności wymagają dostosowania do czasu pokoju
  • Rozmowa numeru: Jednolity system łączności usprawni pracę funkcjonariuszy
więcej...
Europoltech 2015: Modernizacja Policji musi być przemyślana
W polskiej Policji od kilku lat prowadzone są działania związane z modernizacją techniczną, która ukierunkowana jest w głównej mierze na zwiększenie efektywności działań Policji. Targi Europoltech były dla policjantów i przedstawicieli innych służb doskonałą okazją do zapoznania się z nowoczesnymi technologiami z zakresu bezpieczeństwa publicznego. więcej...
Targi Europoltech: Utworzenie jednolitego systemu łączności radiowej jest koniecznością
Tegorocznej edycji targów Europoltech towarzyszyły specjalistyczne konferencje. więcej...

"Garaże i parkingi podziemne - sterowanie systemami bezpieczeństwa" już 23 kwietnia na terenie MTP

 

Garaże i parkingi podziemne - sterowanie systemami bezpieczeństwa to cykl konferencji podczas których poruszane jest spektrum zagadnień związanych z projektowaniem, budową i eksploatacją garaży i parkingów oraz terenów im przyległych.
więcej...


Redakcja życzy radosnych Świąt Wielkanocnych
Czytelnikom "Bezpieczeństwa Publicznego" składamy świąteczne życzenia więcej...
Łatwiejszy dostęp do numeru 112
Średni czas oczekiwania na odebranie połączenia pod numerem alarmowym 112 skrócił się z 28 do 11 sekund, jednak blisko połowa zgłoszeń jest nadal fałszywa. więcej...

Większość interwencji straży miejskich jest typowo policyjna
O raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na temat działalności straży miejskich i gminnych w 2013 roku, oczekiwanych zmianach oraz standaryzacji tej formacji w przyszłości rozmawiamy z Arturem Hołubiczko, prefektem Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych.
 
więcej...

           
Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa Publicznego

W najnowszym numerze poruszamy temat straży gminnych i miejskich. Program standaryzacji straży gminnych i miejskich daje możliwość usystematyzowania prawnej i organizacyjnej ich działalności, wskazuje również na zadania związane z utrzymaniem porządku publicznego, które są istotne z punktu widzenia społeczności lokalnych. więcej...

Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego zwiększy przepustowość Widawy

Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry jest obecnie największą inwestycją hydrotechniczną w Polsce. Obok modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego inwestycja obejmuje budowę zbiornika retencyjnego Racibórz Dolny, który ma być oddany do użytku w 2017 r.

 

więcej...

Odpowiedzialność za system bezpieczeństwa ruchu drogowego powinna leżeć po stronie MSW
W Polsce niemal wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego podlegają Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, właśnie dlatego ten resort powinien przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w tym zakresie – twierdzi prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.
 
więcej...

< 1   ...   38 39 40 41 42 44 45 46 47   ...   47 >
 

17 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Likwidacja zaległości z mandatów karnych i kar porządkowych nakładanych przez straże gminne i miejskie – stan prawny na rok 2018”, http://frdl.mazowsze.pl

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter