Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Samorząd woj. mazowieckiego wraz z policją dba o bezpieczeństwo nad wodą

W ubiegłym roku na terenie całego Mazowsza doszło do 63 utonięć. Dlatego, aby uczulić wypoczywających nad wodą na czyhające na nich zagrożenia, samorząd województwa mazowieckiego wspólnie z policją już od siedmiu lat oznacza najbardziej niebezpieczne miejsca tzw. czarnymi punktami wodnymi.


więcej...

Rumuńscy eksperci przeszkolili funkcjonariuszy Straży Granicznej

Zakończyło się szkolenie z zakresu „Wykrywania fałszywych rumuńskich dokumentów tożsamości i podróży”, zorganizowane przez funkcjonariuszy z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie Rumunii w Polsce.

więcej...

Dzięki nowej ustawie dokumenty publiczne będą lepiej zabezpieczone

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji pracuje nad projektem nowej ustawy o dokumentach publicznych. Ma ona zwiększyć bezpieczeństwo dokumentów i stanowić odpowiedź na rosnącą liczbę przestępstw przeciwko ich wiarygodności.

więcej...

Świetna postawa podkarpackich strażaków na Mistrzostwach Europy

4 złote medale i srebrny, to zdobycz podkarpackich strażaków na tegorocznych Mistrzostwach Europy Strażaków i Policjantów (European Police&Fire Games), które odbyły w hiszpańskim mieście Huelva.


więcej...

Mł. bryg. Rafał Gajewicz komendantem staszowskich strażaków

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie odbył się uroczysty apel z okazji zdania i przyjęcia obowiązków na stanowisku  komendanta powiatowego PSP w Staszowie. St. bryg. mgr inż. Grzegorz Ciepiela zakończył czynną  służbę i przeszedł na emeryturę natomiast na jego stanowisko został powołany mł. bryg. mgr inż. Rafał Gajewicz.
 

więcej...

VIII edycja „Bądźmy Razem Bezpieczni” została zainaugurowana

Ogólnopolska kampania społeczna „Bądźmy Razem Bezpieczni” ma na celu zwiększenie świadomości społecznej uczestników ruchu drogowego w zakresie bezpieczeństwa oraz zmniejszenie liczby kolizji i wypadków.


więcej...

Bryg. Paweł Jakubowski komendantem jędrzejowskich strażaków

W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie odbyło się uroczyste zdanie obowiązków komendanta powiatowego. Nowym komendantem został mianowany bryg. Mgr inż. Paweł Jakubowski.

więcej...

Budowa Zbiornika Racibórz opóźnia się

Już w 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę na poważne zagrożenia terminowego zakończenia realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej dla Odry.

więcej...

Insp. Dariusz Augustyniak komendantem świętokrzyskiej policji

Inspektor Dariusz Augustyniak rozkaz o objęciu tych obowiązków otrzymał z rąk Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jarosława Szymczyka w obecności całej kadry kierowniczej garnizonu świętokrzyskiego oraz przedstawicieli władz rządowych, samorządowych, instytucji, a także duchowieństwa.

więcej...

Polscy policjanci zabezpieczają Euro 2016

Komendant Główny Policji na zaproszenie Ministra Spraw Wewnętrznych Francji oddelegował 8 funkcjonariuszy do udziału w policyjnym zabezpieczeniu Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2016.


więcej...

Konkurs na hasło umieszczone na policyjnych radiowozach

Komenda Główna Policji ogłosiła konkurs na hasło, motto lub slogan, który umieszczany będzie na radiowozach. Podąża tym samym ścieżką, którą od wielu lat idą komendy z innych krajów.

więcej...

Strażacy z Mazowsza mistrzami Polski w sporcie pożarniczym

Już po raz trzydziesty trzeci odbyły się Mistrzostwa Polski w Sportach Pożarniczych. W klasyfikacji generalnej, zwyciężyła reprezentacja województwa mazowieckiego, natomiast zwycięzcą w dwuboju pożarniczym został Bartłomiej Siepietowski z województwa małopolskiego.


więcej...

Podinsp. Mariusz Ciarka rzecznikiem prasowym komendanta głównego policji

Dotychczasowy rzecznik komendy wojewódzkiej policji w Krakowie objął stanowisko rzecznika prasowego komendanta głównego policji.

więcej...

MSWiA wyciągnie dzielnicowych zza biurek

Przedstawiciele resortu spraw wewnętrznych przedstawili założenia nowego programu „Dzielnicowy Bliżej Nas”. Dzięki realizowanemu programowi dzielnicowi mają być znani mieszkańcom i być policjantami pierwszego kontaktu dla obywateli.

więcej...

NIK krytycznie o programie likwidacji azbestu w Polsce
W opinii Najwyższej Izby Kontroli program oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032 nie spełnia swojej roli. Mimo stworzenia ram prawnych i zaangażowania środków finansowych z budżetu państwa, tempo usuwania azbestu jest znikome, a jego ilość wciąż pozostaje niewiadomą.


więcej...

Resort spraw wewnętrznych odtworzył kolejny posterunek policji
Posterunek policji w Łysych został zlikwidowany w grudniu 2012 r. U podstaw przywrócenia posterunku leżą apele lokalnej społeczności, która argumentowała, że brak posterunku na terenie gminy wpływa na obniżenie poczucia bezpieczeństwa.
więcej...

Funkcjonariusze łódzkiej straży miejskiej z certyfikatem od wojewody

Straż Miejska w Łodzi obchodzi w tym roku 25-lecia powstania. Najlepsi strażnicy i pracownicy łódzkiej straży miejskiej otrzymali z rąk wojewody łódzkiego Zbigniewa Rau odznaczenia państwowe, a cała formacja – specjalny Certyfikat Wojewody Łódzkiego.

więcej...

Dolnośląscy policjanci dbają o bezpieczeństwo seniorów

Ponad 280 seniorów z terenu całego Dolnego Śląska uczestniczyło w akcji „Bezpieczny Senior” oraz „Kochana Babciu, Najdroższy Dziadku”. Celem obu akcji było rozpowszechnianie szeroko rozumianej profilaktyki związanej z przeciwdziałaniem popełnianiu przestępstw na rzecz osób starszych.

więcej...

BOR będzie korzystać ze źródeł Interpolu

BOR będzie korzystać ze źródeł Interpolu W Komendzie Głównej Policji podpisano porozumienie w sprawie przyznania dla Biura Ochrony Rządu praw bezpośredniego dostępu i korzystania z baz w Systemie Informacyjnym Interpolu.


więcej...


Techniki i narzędzia pozyskiwania informacji z otwartych źródeł

5 i 6 lipca odbędą się warsztaty "Wywiad jawnownoźródłowy (OSINT) - techniki i narzędzia pozysykiwania informacji z otwartych źródeł. Podczas otwartego treningu OSINT, zostaną zaprezentowane najbardziej skuteczne i aktualne metody wywiadu jawnoźródłowego z wykorzystaniem technologii internetowych i nie tylko.

więcej...

< 1   ...   43 44 45 46 47 49 50 51 52 53   ...   64 >
 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter