Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Promocja│22.05.2014 - Systemy do zarządzania kryzysowego

Obserwując sytuacje na świecie, zauważyliśmy jak wiele dzieje się na arenie międzynarodowej.
Sytuacje kryzysowe zdarzają się w każdym kraju w związku z czym każdy Naród musi poradzić sobie z nimi najlepiej jak potrafi.Niezbędna jest sprawna komunikacja, odpowieni sprzęt, ale i oprogramowanie informatyczne, które usprawni każde działanie. więcej...

Systemy przeciwpożarowe w budynkach

więcej...


Deregulacyjny chaos w ochronie

Cel deregulacji nie spełni się nawet w jednym procencie – mówi Jarosław Kur, członek zarządu Polskiego Związku Pracodawców „Ochrona” oraz prezes Biura Ochrony Mienia i Osób „Servo”. więcej...
Samorządy stracą fotoradary

Projekt Platformy Obywatelskiej przewiduje odebranie strażom gminnym uprawnień do rejestrowania wykroczeń drogowych. Gminy nie będą mogły ustawiać i używać fotoradarów.

 

więcej...
Zmiany odszkodowań dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy w sprawie odszkodowań dla funkcjonariuszy za uszczerbek na zdrowiu zakłada, że odszkodowania będą równe dla wszystkich funkcjonariuszy.

więcej...
Niebezpieczna polska kolej
Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma wiele istotnych luk. więcej...
MSW za skróceniem minimalnego terminu zgłaszania imprezy masowej  
Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przedstawił stanowisko ministerstwa w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych. więcej...
TETRA – dla wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego
W przeszłości – a w nielicznych krajach europejskich również dzisiaj – służby bezpieczeństwa publicznego takie, jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe dysponowały własnymi analogowymi systemami łączności radiowej. Jakość dźwięku i ochrona prywatności w przypadku systemów analogowych pozostawiała wiele do życzenia, a użytkownicy mieli utrudniony kontakt z przedstawicielami innych organizacji, zwłaszcza w przypadku większych sytuacji kryzysowych. więcej...

Nowoczesna odzież ochronna do zadań specjalnych
więcej...
Systemy technologiczne ratują życie
System nadzoru wizyjnego zbudowany w oparciu o wysokiej jakości kamery IP mógłby zmienić następstwa wielu nieszczęśliwych wypadków. Szybka interwencja pogotowia wezwanego przez dyspozytora pozwoliłaby zatamować krwotok u ofiary pobicia oraz przywrócić akcję serca u osoby z zawałem. więcej...
STRAŻ POŻARNA: Wideokonferencje usprawnią działanie straży pożarnej więcej...
POLICJA: Szkolenia w Policji wymagają unowocześnienia więcej...
RATOWNICTWO: Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu ma do 2015 r. stać się największą tego typu placówką w Polsce więcej...
Gry symulacyjne – system przygotowania do podejmowania decyzji
Gry decyzyjne oferują szeroki zakres możliwości ćwiczenia pożądanych umiejętności. Uczestnicy symulacyjnych gier decyzyjnych – postawieni są w pewnej hipotetycznej – ale maksymalnie wiernie odwzorowującej rzeczywistość sytuacji, wymagającej podjęcia wielu decyzji. więcej...
Bezpieczeństwo danych pod kontrolą
Program, który pozwala na podłączenie jedynie autoryzowanych urządzeń, połączenia VPN przy dostępie do firmowej poczty poza biurem oraz instalacja na telefonie służbowym oprogramowania, które w przypadku kradzieży pozwoli zdalnie wykasować pamięć telefonu, to rozwiązania pomagające chronić dane. więcej...
Brakuje komunikacji na szczeblu operacyjnym
W wielu gminach zadania obrony cywilnej, której mylnie przypisywane jest zarządzanie kryzysowe, realizowane są przez osoby pracujące na jedną czwartą etatu. W takim systemie nie można przeciwdziałać zagrożeniu – przestrzega prof. Bogdan Kosowski. więcej...
Systemy radiokomunikacyjne dla potrzeb bezpieczeństwa publicznego
Alarmowanie należy do kluczowych działań służb zarządzania kryzysowego w obliczu zagrożenia zdrowia lub życia, a także ochrony mienia. Przekaz alarmowy powinien być dostępny i zrozumiały dla maksymalnej liczby odbiorców, dlatego tak ważne jest stosowanie sprawdzonego i najbardziej skutecznego systemu ostrzegania ludności. więcej...
Diagnoza bezpieczeństwa w Polsce według Białej Księgi
Jaki jest stan bezpieczeństwa mieszkańców Polski? Jakie zmiany możemy prognozować w perspektywie 20 lat? Na te i inne pytania odpowiada Biała Księga Bezpieczeństwa Narodowego RP. Powstała na zlecenie prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. To pierwszy w naszym kraju tego typu dokument. więcej...
Czy w Polsce potrzebna jest obrona cywilna
Obrona cywilna w Polsce działa tylko na papierze. To system, który nie jest przygotowany do wykonywania żadnych zadań. W przypadku wystąpienia klęski żywiołowej polska obrona cywilna nie jest w stanie przyłączyć się do sprawnego usuwania jej skutków. więcej...
Głuchy numer alarmowy
W Polsce wciąż brak spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych takich jak powodzie czy duże pożary. Obowiązek uruchomienia systemu ratownictwa (telefon 112) narzuca krajom UE dyrektywa o usługach powszechnego dostępu z 7 marca 2002 r. W styczniu 2008 r. ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało z Telekomunikacją Polską i polskimi operatorami komórkowymi porozumienie dotyczące europejskiego numeru alarmowego 112. więcej...

< 1   ...   44 45 46 47 48 50   ...   50 >
 

21-23 marca, Nadarzyn, Warsaw Bus 2018 - Targi Publicznego Transportu Zbiorowego, http://warsawbusexpo.eu

23 marca, Kraśnik, Krajowa konferencja naukowa "Bezpieczeństwo społeczności lokalnych jako element bezpieczeństwa państwa"

6-7 kwietnia, Bydgoszcz, BHP-BUD 2018 - Targi Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie, https://targi.com

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter