Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Spada liczba funkcjonariuszy straży gminnych

W 2012 r. w kraju funkcjonowały 593 oddziały straży gminnych. Pomimo zasadniczego wzrostu liczby oddziałów straży, liczba strażników spadła do 9 790 osób, co oznacza 43 osoby mniej. Najwięcej oddziałów straży gminnych działało na terenie województw: zachodniopomorskiego – 69, wielkopolskiego – 62, dolnośląskiego – 57, śląskiego – 55.

Zastanawiający jest jednak fakt, że 2012 r. jest kolejnym rokiem, w którym maleje liczba zatrudnionych strażników. W 2012 r., pomimo zasadniczego wzrostu liczby oddziałów straży – od 1994 r. do 2012 r. liczba oddziałów straży gminnych (miejskich) w Polsce wzrosła łącznie o 187 – liczba strażników spadła do 9 790 osób. Sytuacja odwrotna wystąpiła natomiast w przypadku zatrudnienia tzw. pracowników administracyjnych, czyli osób na stanowiskach urzędniczych albo stanowiskach pomocniczych i obsługi. – W tym przypadku, w porównaniu do roku 2011 r.), na tych stanowiskach zatrudnionych było o 264 osoby więcej – czytamy w raporcie przygotowanym przez Wydział Nadzoru i Koordynacji Służb Porządku Publicznego w Departamencie Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Na pełen etat
Większość strażników gminnych (miejskich) zatrudniona jest na pełny wymiar etatu. Jak jednak czytamy w raporcie, 43 strażników zatrudnionych jest na ułamkowe części etatu, w tym 17 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych (komendant, kierownik). Wśród komendantów straży gminnych (miejskich) jest trzech komendantów zatrudnionych na etat inny niż jedna czwarta etatu. W strażach zatrudnionych jest także siedmiu strażników
w podobnie niskim wymiarze etatowym.

Liczba oddziałów rośnie
Od 1994 r. obserwuje się stały wzrost liczby oddziałów straży gminnych, co może oznaczać zainteresowanie jednostek samorządu terytorialnego powoływaniem do życia formacji o tak szerokim spektrum działania, związanym
z utrzymaniem porządku publicznego na terenie gminy – czytamy w raporcie. W  stosunku do 2011 r. liczba oddziałów straży gminnych (miejskich) wzrosła o 22 oddziały.

Trzy miliony interwencji
Straże miejskie i gminne w 2012 r. podjęły ponad 3 mln interwencji. Ponad 1,8 mln z nich zakończyło się wystawieniem mandatu karnego. Większość wszystkich wystawionych mandatów dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, które zostały wykryte dzięki fotoradarom. Przy ich pomocy straże wystawiły mandaty na ponad 160 mln zł. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz zakłócanie porządku publicznego. (ob)

2013-10-30 12:14:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, Szkolenie „Prawo wodne w praktyce administracji samorządowej”, http://frdl.mazowsze.pl

23 stycznia, Warszawa, 23 seminarium z cyklu Zarządzanie Kryzsowe i Ratownictwo "Zagrożenia Teleinformatyczne w Zarządzaniu Kryzysowym. Narzędzia Smart City w Obronie Przed Zagrożeniami", http://www.cpi.com.pl

30 stycznia, Warszawa, IT Security Trends, http://itsecuritytrends.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...



Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...



Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...



Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter