Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Polacy wysoko oceniają pracę policji

66,2 proc. Polaków uważa działania policji za skuteczne, a aż 79 proc. czuje się bezpiecznie podczas spacerów po zmroku w swojej okolicy. Polacy czują się bezpiecznie i wysoko oceniają pracę policjantów – takie wnioski płyną z VI edycji Polskiego Badania Przestępczości.

Trzech na czterech respondentów wskazało, że nie boi się spacerować po zmroku. Natomiast najważniejszą dla obywateli kwestią związaną z pracą policji jest szybkie przybycie policjantów na miejsce zdarzenia po wezwaniu.

Jest to ważne dla co drugiego Polaka. Dla co trzeciego ankietowanego ważna jest też skuteczność policji w zakresie m.in. zatrzymania przestępców, odzyskania mienia oraz przywrócenia porządku, dla co czwartego obecność patroli policji w okolicy miejsca zamieszania, a dla co piątego uczciwość i nieprzekupność policjantów.

W badaniu, w którym wzięło udział 17 tys. osób powyżej 15 roku życia, ponad połowa respondentów przynajmniej raz w tygodniu spotyka patrol, w tym 40,5 proc. nawet kilka razy
w tygodniu. Badani od policji oczekują także obecności patroli w miejscu zamieszkania, przyjmowania i niebagatelizowania sygnałów o naruszeniu prawa oraz sprawnego i szybkiego prowadzenia postępowań, bez zbędnych formalności.

W stosunku do poprzedniej edycji nie zmienił się natomiast w znaczący sposób poziom strachu przed zagrożeniami i niebezpiecznymi zdarzeniami. 35,5 proc. badanych boi się włamań, 27,9 proc. brawurowych kierowców, a 24,9 proc. obawia się napadów. Dla jednej trzeciej ankietowanych osób powodem poczucia zagrożenia są bójki i pobicia, natomiast kradzieży boi się 22,5 proc. osób.

Większość badanych dobrze ocenia zaanga- żowanie straży pożarnej oraz policji w zapewnienie bezpieczeństwa. W przypadku ruchu drogowego zaangażowanie policji dobrze ocenia 75,5 proc. wypowiadających się. (ob)2013-10-31 14:54:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter