Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Głuchy numer alarmowy

W Polsce wciąż brak spójnego systemu rozwiązywania sytuacji kryzysowych takich jak powodzie czy duże pożary. Obowiązek uruchomienia systemu ratownictwa (telefon 112) narzuca krajom UE dyrektywa o usługach powszechnego dostępu z 7 marca 2002 r. W styczniu 2008 r. ówczesne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podpisało z Telekomunikacją Polską i polskimi operatorami komórkowymi porozumienie dotyczące europejskiego numeru alarmowego 112.

Umowa ta miała umożliwić wdrożenie odpowiedniego systemu lokalizacyjnego i w konsekwencji przekazywanie służbom ratowniczym informacji o lokalizacji osoby wzywającej pomoc. Jednak, jak alarmuje NIK dotychczas nie wypracowano nawet jednolitej koncepcji funkcjonowania systemu. W tym czasie tylko w MSW powstało 14 różnych koncepcji.

Z kontroli inspektorów wynika, że telefony alarmowe odbierają niewykwalifikowani urzędnicy, którzy sami łączą się telefonicznie z odpowiednią służbą: pogotowiem, strażą pożarną lub policją. Informacji, które zgromadzą, nie są w stanie przekazać drogą elektroniczną, gdyż służby używają różnych systemów informatycznych. Inspektorzy opisują też niejasny podział kompetencji między szefami resortów spraw wewnętrznych oraz administracji i cyfryzacji, co ich zdaniem stwarza ryzyko sporów kompetencyjnych między ministrami, nieefektywnego i niecelowego działania w przypadku wystąpienia poważnej sytuacji kryzysowej. (rp)


2013-11-04 11:41:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter