Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Współpraca służb ratunkowych sprawdza się w sytuacjach kryzysowych

W zeszłym roku stolica Czech uniknęła katastrofy powodziowej, ponieważ wcześniej miasto z własnego budżetu sfinansowało budowę systemu ochronnego. O zarządzaniu kryzysowym i zapobieganiu ryzyku rozmawiamy z burmistrzem Pragi, Tomášem Hudečkiem.

Panie burmistrzu, na początku czerwca przez Pragę przeszła groźna fala powodziowa. Jakie kroki podjęło miasto w czasie powodzi i jak przygotowywaliście się do zagrożenia?
Po ogromnej powodzi w 2002 r. w Pradze został zbudowany system ochrony przeciwpowodziowej, który chroni praktycznie całe miasto przed falą powodziową przekraczającą o 30 cm najwyższy poziom Wełtawy osiągnięty podczas wspomnianej powodzi pięćsetlecia. Ponadto Praga posiada wysokiej jakości system bezpieczeństwa zintegrowanego, który gwarantuje optymalną współpracę służb bezpieczeństwa i ratownictwa we wszystkich sytuacjach kryzysowych. W tym roku system ochrony przeciwpowodziowej uratował miasto przed powodzią, z wyjątkiem kilku małych obszarów peryferyjnych i terenu wokół dwóch małych strumieni, które w 2002 r. nie spowodowały dużych problemów.

Czy w tej chwili sytuacja jest już pod kontrolą? Jak duże są straty?
Sytuacja w Pradze jest w normie, w wielu miejscach szkody powodziowe są nadal usuwane, ale turyście, który przyjeżdża do Pragi, trudno będzie dostrzec jakiekolwiek ślady powodzi. Szkody są obecnie szacowane na mniej więcej 2 mld CZK (koron czeskich), ale to wciąż wstępny szacunek. Najbardziej ucierpiała miejska sieć kanalizacyjna, a także dzielnice peryferyjne – Lahovice i Lahovičky, które nie mogą być chronione przed powodzią z przyczyn technicznych. Obszary te były już zalane w 2002 r. i od tego czasu Praga oferuje wszystkim tamtejszym mieszkańcom wykup nieruchomości po bardzo atrakcyjnych cenach, jednak wielu z nich odmówiło. Teraz będą tam ponownie wypłacane odszkodowania w setkach milionów CZK. Przeciwna sytuacja panuje w centralnej części miasta, np. Malá Strana, która w 2002 r. miejscami została zalana do kilku metrów, w tym roku doznała szkody na ok. dziesięć milionów CZK, ponieważ bariery przeciwzalewowe były prawie w 100 proc. skuteczne.

W sytuacjach kryzysowych niezbędna jest współpraca jednostek samorządu terytorialnego z władzą centralną. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe w Czechach? Jak jest rola ratusza i prezydenta miasta?
W przypadku ogólnego zagrożenia zarządzanie kryzysowe w kraju jest kontrolowane przez Centralną Komisję Powodziową i Centralny Zespół Kryzysowy, które podejmują niezbędne środki i ogłaszają różne stopnie zagrożenia dla całego kraju, a także dla regionów i gmin.
W Pradze sytuacją powodziową zarządzał Miejski Zespół Kryzysowy, któremu przewodniczyłem jako burmistrz.
W dużej mierze Praga walczyła z całą kryzysową sytuacją sama, chociaż stan wyjątkowy ogłoszony przez władze centralne dotyczył również stolicy.

A w jakie wsparcie otrzymali Państwo ze strony władzy centralnej?
Wojsko wsparło Pragę, kierując żołnierzy do budowy wałów przeciwpowodziowych oraz usuwania szkód. Oczywiście miasto współpracuje z organami centralnymi, zarówno w czasie powodzi i po jej zakończeniu. Jest to materialne i finansowe wsparcie, tworzenie ulg podatkowych dla osób poszkodowanych przez powodzie itp. Niemniej jednak najważniejszymi partnerami Pragi są instytucje, takie jak przedsiębiorstwa energetyczne lub przedsiębiorstwo państwowe Vltavy Povodí, które reguluje przepływ Wełtawy kaskadami poprzez zbiorniki itp. Jest to także podstawowy punkt kontaktowy dla działań przeciwpowodziowych między Pragą a organami centralnymi, ponieważ przykładowo regulacja zbiorników dotyczy wielu regionów i szersza koordynacja jest niezbędna. Warto jednak wspomnieć, że Praga zbudowała cały system ochrony przeciwpowodziowej w 2002 r. z własnych środków, ponieważ uznała, że czekanie na interwencję państwa jest zbyt ryzykowne. Ta inwestycja, która wyniosła kilka miliardów CZK, opłaciła się, czego dowód mamy w tym roku.

Jaką rolę w walce w powodzą odgrywają obywatele?
Budowa barier przeciwpowodziowych jest raczej działalnością zawodową, wykonywaną przede wszystkim przez strażaków i inne jednostki tego typu. Natomiast duża liczba wolontariuszy pomaga chronić miasto, budując lokalne zapory przeciwpowodziowe, a zwłaszcza usuwając skutki powodzi. Mieszkańcy Pragi zareagowali na niebezpieczeństwo powodzi i różne ograniczenia z tym związane z dyscypliną i solidarnością. Poradzili sobie z koniecznością zamknięcia części metra i miejskich parków oraz innymi wymaganymi rozwiązaniami. Po powodzi dziękowaliśmy jednostkom systemu alarmowego oraz żołnierzom, ale także mieszkańcom miasta i turystom. Każdy w pełni zasłużył na te podziękowania.

W Polsce również cyklicznie borykamy się z problemem powodzi. Jakie rady w tej kwestii mógłby Pan dać polskim samorządom?
W Czechach mamy takie powiedzenie: szczęście sprzyja przygotowanym. Głęboko wierzę, że jest to prawda.

Rozmawiała Marta Grzymkowska

2013-10-30 12:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 października, Warszawa, Konferencja "Zarządzanie kryzysowe w systemie kierowania bezpieczeństwem", http://pirbinstytut.pl

18-19 października, Siedlce, IV Ogólnopolski Szczyt Gospodarczy, http://osg2018.pl

23-25 października, Kielce, TRANSEXPO 2018 - Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego, https://www.targikielce.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter