Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

MSW za skróceniem minimalnego terminu zgłaszania imprezy masowej  

Przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych przedstawił stanowisko ministerstwa w sprawie zmian w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.

Według MSW zmieniona powinna zostać m.in. liczba osób, od której zaczyna się impreza masowa. Obecnie jest to 1000 osób. Mirosław Hakiel, zastępca dyrektora Departamentu Nadzoru w MSW powiedział, że resort będzie pracować nad takimi rozwiązaniami legislacyjnymi, które określą kwalifikowanie imprez poniżej 1000 osób jako imprezę masową podwyższonego ryzyka. Ponadto MSW proponuje skrócenie minimalnego czasu występowania z wnioskiem o organizację imprezy masowej z 30 do 14 dni przed terminem imprezy. MSW zaproponowało także zmianę zasad sprzedaży biletów i identyfikacji osób poprzez wprowadzenie systemu opartego na numerze PESEL i rezygnację z numerów identyfikacyjnych uczestników meczów piłki nożnej oraz wprowadzenie miejsc stojących na stadionach. Mirosław Hakiel podkreślił, że resort zajmuje negatywne stanowisko wobec propozycji zmian dotyczących alkoholu w strefach gościnności, innej identyfikacji gości biznesowych w tych strefach i legalizacji pirotechniki na stadionach.

Rada podczas posiedzenia przyjęła także dwie uchwały w sprawie rekomendacji w zakresie przejazdów grup kibiców oraz bezpiecznego przebiegu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży. Pierwszy zarekomendowany pomysł zakłada opracowanie działań, w celu ograniczania i eliminowania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu publicznemu. Działania te to m.in. uruchomienie dodatkowego pociągu/ów w celu dojazdu do miejscowości, w której odbywa się mecz piłki nożnej oraz najem autobusów dla kibiców, gdy na miejsce, gdzie odbywa się impreza masowa, nie można dojechać pociągiem. Policja powinna natomiast współpracować z konduktorami, a także uwzględniać rekomendacje przekazane przez przewoźnika przy podejmowaniu decyzji w związku z zabezpieczeniem przejazdu kibiców.

2014-03-28 15:52:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter