Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Niebezpieczna polska kolej

Najwyższa Izba Kontroli alarmuje, że system zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu kolejowym ma wiele istotnych luk.

NIK skontrolowała stan bezpieczeństwa na kolei w latach 2002-2012. Z raportu Izby wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków kolejowych był zły stan torów, rozjazdów i urządzeń sterowania ruchem kolejowym. W dobrym stanie znajdowało się w Polsce jedynie 43 proc. infrastruktury kolejowej, a w dostatecznym 30 proc.

Polska w niechlubnej czołówce

Według raportu NIK, w ostatnim czasie odnotowano mniej wypadków kolejowych i poprawił się stan infrastruktury, ale Polska wciąż zajmuje drugie miejsce w Europie pod względem liczby wypadków na kolei, a liczba ofiar w poważnych wypadkach kolejowych jest największa w Europie – ponad 10 razy większa niż w Niemczech czy we Francji.

Jak zapewniają przedstawiciele PKP PLK bezpieczeństwo na kolei jest priorytetem spółki, co wyraża się m.in. w audytach bezpieczeństwa ruchu kolejowego, szkoleniu pracowników i modernizacji infrastruktury. Realizowany jest m.in. tzw. projekt przejazdowy, obejmujący modernizację nawierzchni na ok. 1100 przejazdach i tzw. projekt rozjazdowy, który obejmuje zabudowę ponad 3 tys. nowych rozjazdów kolejowych. Największych nakładów wymaga właśnie modernizacja infrastruktury kolejowej.

Przestarzały tabor kolejowy

Średni wiek używanych w Polsce wagonów przekracza wciąż 25 lat i wynosi w PKP Intercity ponad 26 lat, a w Przewozach Regionalnych blisko 33 lata. Średni wiek lokomotyw w Polsce wynosi ponad 29 lat. NIK w raporcie stwierdza, że zły stan taboru kolejowego był jedną z przyczyn defektów powstających w trakcie prowadzenia pociągów, co zagraża bezpieczeństwu ruchu kolejowego. Z ustaleń kontroli wynika ponadto, że niewystarczający był też nadzór nad pracą maszynistów taboru trakcyjnego. Ustalono, że w 11 spośród 20 taśm prędkościomierzy objętych analizą (wybranych losowo) występowały nieprawidłowości, polegające na przekraczaniu dozwolonej prędkości jazdy.

Wielomiesięczne opóźnienia

Z raportu wynika także, że kluczowe dla bezpieczeństwa komunikacji kolejowej przepisy unijne były wdrażane w Polsce ze sporym opóźnieniem. Opóźnienia we wdrażaniu sześciu dyrektyw w przypadku przepisów wykonawczych wynosiły od 7 do 21 miesięcy. Nie tylko stwarzały one ryzyko niezrealizowania ważnych projektów infrastrukturalnych, ale w istocie blokowały włączenie polskich linii kolejowych do sieci umożliwiającej bezpieczne i nieprzerwane poruszanie się po całej Europie.

 

2014-04-04 14:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter