Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Zmiany odszkodowań dla funkcjonariuszy

Projekt ustawy w sprawie odszkodowań dla funkcjonariuszy za uszczerbek na zdrowiu zakłada, że odszkodowania będą równe dla wszystkich funkcjonariuszy.

Sejmowa komisja spraw wewnętrznych zarekomendowała wprowadzenie poprawek do rządowego projektu ustawy ws. odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu dla funkcjonariuszy. Zaproponowano m.in. przyznanie im prawa do świadczeń za utracone mienie prywatne.

Autorzy projektu argumentują, że obowiązujące przepisy z 1972 roku znacznie się zdezaktualizowały, m.in. na skutek rozwoju wiedzy medycznej. Dlatego projekt przewiduje uaktualnienie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą oraz określenie wykazu norm oceny procentowej uszczerbku na zdrowiu. Wprowadzone zostaną definicje urazu oraz stałego i długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Stopień uszczerbku będzie ustalany w procentach, których suma nie może przekroczyć 100 proc. Według szacunków pomysłodawców projektu, odszkodowanie przy orzeczonym 5-proc. uszczerbku na zdrowiu będzie kształtowało się na poziomie „przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim” (obecnie 3,4 tys. zł).

W projekcie określono listę członków rodziny funkcjonariusza uprawnionych do otrzymania jednorazowego odszkodowania. Jego wysokość będzie wynosić: dla małżonka lub dziecka – 18-krotność przeciętnego wynagrodzenia, dla innego członka rodziny (np. wnuki, rodzice) – 9-krotność przeciętnego wynagrodzenia.

Odszkodowanie nie będzie możliwe, jeżeli funkcjonariusz był pod wpływem alkoholu bądź narkotyków. Odszkodowania nie będą przysługiwały za wypadki w drodze do miejsca i z miejsca wykonywania służby, chyba, że będą związane z podjętą przez funkcjonariusza interwencją. (rś)

2014-04-14 12:41:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter