Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Kobiety przeciwko mundurowej dyskryminacji

Przy Pełnomocniku Rządu do spraw Równego Traktowania powstał zespół opiniodawczo-doradczy „Kobiety w służbach mundurowych”, który tworzą funkcjonariuszki jednostek podległych Ministerstwu Obrony Narodowej oraz Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

– Celem zespołu jest zmiana świadomości przełożonych – mężczyzn, tak by wyznaczali dobre kierunki. W służbach mundurowych jesteśmy mniejszością i to zazwyczaj my mamy problemy, a nie druga płeć – mówi komandor Bożena Szubińska, przewodnicząca zespołu, pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet.

Jednym z zadań ma być uregulowanie barier w postaci takich samych norm dla kobiet i mężczyzn podczas kwalifikacji do służb czy egzaminów na studia. Na przykład w pierwszym roku (2012/2013) obowiązywania takich samych norm ze sprawności fizycznej w Szkole Głównej Straży Pożarnej w Warszawie indeksu nie uzyskała ani jedna kobieta. Podobne tendencje obserwuje się w policji i w wojsku. Obecnie w służbach mundurowych jest ok. 25,5 tys. kobiet, które stanowią prawie 10 proc. żołnierzy i funkcjonariuszy. (tk)

2014-05-15 14:01:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter