Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Prawie dwa miliardy złotych wydano na przeciwdziałanie powodziom

W 2013 r. na zadania związane z przeciwdziałaniem klęskom żywiołowym i usuwaniem ich skutków wykorzystano 1 191 855,8 tys. zł pochodzących z rezerwy celowej budżetu państwa. Po stosunkowo łagodnej zimie Polsce nie grozi wystąpienie powodzi na dużą skalę, jednak działania mające zabezpieczyć ludzi i tereny przed ich wystąpieniem i skutkami są prowadzone przez cały rok.

– W dziedzinie związanej z przeciwdziałaniem powodziom najważniejsze jest praktyczne wykorzystanie możliwości wspólnych działań, tak by środki przeznaczone na odbudowę terenów dotkniętych zdarzeniami o charakterze klęsk żywiołowych nie tylko pomogły odbudować, ale także usprawnić infrastrukturę i zabezpieczenia przeciwpowodziowe – mówi Artur Koziołek z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Dzięki przekazanym w 2013 r. środkom rozpoczęto m.in. budowę suchego zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz. W ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry” kontynuowano wykop pod budowlę przelewowo-spustową, zdjęto warstwy humusu w pasie realizacji zapory czołowej oraz wykonano nowe koryto potoku Plinc. Kontynuowano proces przygotowania terenu pod inwestycje, polegający na przygotowaniu do przejęcia i wysiedlenia wsi Ligota Tworkowska i Nieboczowy oraz budowy Nowej Wsi Nieboczowy i jej infrastruktury. Na terenie Nowej Wsi Nieboczowy zaczęła się budowa 24 nowych domów mieszkalnych. Na te działania przeznaczono w sumie 232 mln zł. Natomiast w ramach „Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły” zrealizowano 33 projekty. W wyniku już zrealizowanych przedsięwzięć 4546 osób jest chronionych przed powodzią na obszarze 807,6 ha. Na te działania przeznaczono 53 mln zł. (rp)

2014-05-15 14:05:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter