Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Wzrasta pozytywna ocena pracy służb

Z najnowszego sondażu Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że już ponad 2/3 ankietowanych dobrze ocenia działalność policji i wojska. Wzrosła też pozytywna ocena CBA.

 

W marcowym badaniu CBOS zapytał Polaków o ocenę najważniejszych instytucji publicznych. W sondażu przeprowadzonym na reprezentatywnej próbie blisko 1100 osób, aż 67 proc. pozytywnie wypowiedziało się o pracy policji. Odmienną opinię wyraził niemal co piąty ankietowany, zaś co dziesiąty nie potrafił się w tej kwestii określić.

W opinii Ośrodka na postrzeganie funkcjonowania policji w pewnym stopniu wpływa sytuacja materialna respondentów: dobra sprzyja opiniom pozytywnym, natomiast zła negatywnym.

W analogicznym okresie w 2013 r. pozytywnie pracę policji oceniało 57 proc., zaś ocenę negatywną wystawiał co trzeci badany.

W najnowszej edycji badania policja uplasowała się w czołówce wysoko notowanych instytucji. Wyższe oceny zebrał jedynie prezydent, jak również część mediów. Podobną ilość pozytywnych wskazań zebrało wojsko (66 proc.), natomiast znacznie gorzej oceniano pracę sądów i prokuratury (tylko 33 proc. dobrych ocen, co pokazuje, że ich odsetek w przypadku policji jest dwukrotnie wyższy).

CBOS poprosił również ankietowanych o ocenę Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jego działalność pozytywnie oceniło 36 proc. badanych, przeciwnego zdania był co piąty respondent. Jeszcze cztery lata wcześniej CBA dobre oceny notowało tylko u 29 proc. badanych, a 30 proc. wypowiadało się krytycznie. (rś)

2014-05-20 14:06:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter