Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»
Zainaugurowano współpracę przy minimalizowaniu zagrożeń chemicznych

Podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego oraz Targi Kielce podpisały umowę dotyczącą wspólnych działań w zakresie szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.

– Targi Kielce oferują swój potencjał w promowaniu kultury bezpieczeństwa chemicznego, upowszechnianiu najlepszych rozwiązań technicznych i praktyk, organizacji szkoleń, tworzeniu korzystnych warunków do współpracy krajowej i międzynarodowej w rozwoju polskiej specjalizacji w bezpieczeństwie chemicznym – powiedział dr Andrzej Machoń, prezes Zarządu Targi Kielce.


Ponadto władze Tarnowa, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska oraz Międzynarodowe Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego (ICCSS) w Warszawie zainicjowały ogólnopolski program Lokalna Świadomość i Odpowiedzialność w Bezpieczeństwie Chemicznym.

Inicjatywa ma na celu wsparcie samorządów i podmiotów lokalnych w sprostaniu wyzwaniom związanym z rosnącym poziomem wykorzystania chemii. – Wiodącym założeniem programu jest stwierdzenie, że tradycyjne reagowanie kryzysowe nie wystarcza, aby sprostać wyzwaniom stawianym przez awarie lub katastrofy, zarówno naturalne lub spowodowane przez człowieka – mówi Krzysztof Paturej, prezes ICCSS.

Zdaniem Krzysztofa Patureja sprostanie potencjalnym zagrożeniom związanym z działalnością w sferze niebezpiecznych substancji wymaga współdziałania wszystkich podmiotów, w tym administracji, sektora prywatnego i przemysłu, organizacji społeczeństwa obywatelskiego i mediów.

– Społeczności lokalne powinny posiadać wiedzę na temat działalności w sferze niebezpiecznych substancji na swoim terytorium. Wspólnota samorządowa powinna uczestniczyć w dialogu na temat istniejących zasobów i wymagań, które powinny być spełniane, aby przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom i minimalizować potencjalne straty – argumentuje prezes ICCSS. (rp)

 

 

 

2014-09-16 10:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter