Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Ratownicy medyczni życzą sobie zmian w systemie ratownictwa

13 października to Dzień Ratownictwa Medycznego. Po raz pierwszy ratownicy obchodzili swoje święto w 2006 roku. Od tego czasu wiele się zmieniło w systemie ratownictwa medycznego, ale sami ratownicy wciąż oczekują nowelizacji ustawy i wypracowania pewnych standardów.

W Polsce ratownictwo medyczne jest zapewniane przez Państwowe Ratownictwo Medyczne, które zostało powołane w celu ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych wypadkach.

Konieczna nowelizacja ustawy

Zdaniem samych ratowników medycznych bardzo potrzebna jest nowelizacja ustawy o ratownictwie medycznym. Nowelizacja w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Zdrowia budzi pewne kontrowersje. Społeczny Komitet Ratowników Medycznych wskazuje na szereg błędów, jaki zawiera projekt, nazywając go prawnym bublem, opartym na złych założeniach. Istotną zmianą dotyczącą lekarzy systemu jest propozycja resortu zdrowia w zakresie złagodzenia wymogów wobec tych zatrudnionych w ambulansach. Na podstawie  obowiązujących przepisów lekarze bez specjalizacji z medycyny ratunkowej - anestezjolodzy, chirurdzy, interniści, ortopedzi i pediatrzy, którzy przepracowali co najmniej 3 tys. godzin w pogotowiu lub na izbie przyjęć - mogą pracować dalej do 2020 roku, pod warunkiem że przed 1 stycznia 2015 r. rozpoczną specjalizację. Zmiana ta miała wymusić zwiększenie ilości specjalistów z zakresu medycyny ratunkowej, jednak w praktyce okazało się, że sam przepis jest niewystarczającą zachętą dla lekarzy do specjalizowania się w dziedzinie ratownictwa.

Niezbędne standardy

O potrzebie wprowadzenia standardów w ratownictwie medycznym mówiła m.in. Katarzyna Hampton z MD Emergency Ultrasound Fellow, która podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych przedstawiła amerykański system ratownictwa. W Stanach Zjednoczonych w większości sytuacji paramedycy mogą wykorzystać gotowe procedury. Jeśli procedurę wyczerpią lub przypadek pacjenta nie przystaje do żadnej z nich, konsultują się z lekarzem Emergency Department.

Zdaniem polskich ratowników medycznych obecność procedur zwiększy jakość świadczonych przez nich usług, a co za tym idzie szansę na uratowanie życia człowieka oraz zmniejszy ryzyko popełnienia przez ratownika błędu.

Wciąż jest także aktualna potrzeba utworzenia samorządu zawodowego ratowników medycznych. Pomysł ten poparli ratownicy podczas zeszłorocznego I Ogólnopolskiego Kongresu Ratowników Medycznych.

System ratownictwa medycznego w Polsce dzieli się na system przedszpitalny, czyli zespoły ratownictwa medycznego, których jest ponad 1,4 tys. oraz system szpitalny, czyli 214 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz 14 centrów urazowych. System tworzy ponad 2 tys. pielęgniarek ratunkowych, 13 tys. ratowników medycznych oraz ponad 2 tys. dyspozytorów medycznych.

Wszystkim ratownikom medycznym w dniu ich święta życzymy zmian w prawie, wypracowania standardów, które podniosą jakość wykonywanych usług oraz samych udanych akcji ratujących życie osób w nagłych wypadkach. (rp)

2014-10-13 13:09:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter