Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

PKP wyciąga wnioski ze Szczekocin

Prokuratura w Częstochowie zakończyła śledztwo w sprawie katastrofy pod Szczekocinami, właściwie zamykając etap szukania winnych tragedii. Pozostaje pytanie, czy analiza katastrofy pozwoli zapobiec powtórzeniu się takiego wypadku.

 

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie zebrała w sprawie katastrofy 122 tomy akt, natomiast sam raport wydany przez Państwową Komisję Badania Wypadków Kolejowych liczy 130 stron i kończy się wnioskami oraz zaleceniami, których wprowadzenie ma zapobiec powtórzeniu się katastrofy w innym miejscu. Jako że pod Szczekocinami zawiódł czynnik ludzki, spółka PKP PLK powinna skupić się na lepszym przeszkoleniu personelu. – Na katastrofę w Szczekocinach złożyło się bardzo wiele czynników. Jednym z nich była niedostateczna czujność maszynistów, m.in. dlatego bardzo skupiamy się na zapewnieniu naszym pracownikom możliwości aktywnego zdobywania kwalifikacji. Stale rozwijamy system szkoleń wewnątrz spółki. Przeszkoliliśmy pracowników z zakresu efektywnej komunikacji oraz radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Duży nacisk kładziemy również na wzmocnienie i uzyskanie efektywnego nadzoru, który potrafi identyfikować nowe zagrożenia – mówi Mirosław Siemieniec z PKP PLK.

Należy przeszkolić drużyny pociągowe dyżurnych ruchu w zakresie posługiwania się sygnałami zastępczymi i jazdy na nich, a samych dyżurnych w zakresie postępowania w sytuacji awarii i usterek urządzeń SRK. Kluczowe jest również bieżące aktualizowanie regulaminów technicznych. Raport szczegółowo podaje również, jakie elementy instrukcji powinny zostać zmienione. – Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych w ogłoszonym raporcie wskazała 23 rekomendacje dla podmiotów kolejowych, z których 19 dotyczyło Spółki PLK. Obecnie 15 z nich zostało zrealizowanych, trzy są w trakcie realizacji. Jedną jest wyposażenie spółki w symulator dla dyżurnych ruchu. W przyszłym roku na pierwszym urządzeniu zaczną się kształcić pracownicy PLK. W tym miesiącu podpisaliśmy umowę na dostawę, uruchomienie i utrzymanie symulatora prowadzenia ruchu kolejowego i łączności wraz z przeszkoleniem personelu – mówi Siemieniec. Poprawie ulegnie również stan techniczny przejazdów kolejowych, które PKP będzie modernizowało.

Aby do takich wypadków nie dochodziło w przyszłości, zmiany powinien przygotować również ustawodawca. Należy wprowadzić poprawki do rozporządzeń w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji. W 2013 r. o jedną czwartą zmniejszyła się liczba osób poszkodowanych w zdarzeniach na kolei. Liczba wypadków i incydentów spadła o 7,6 proc. To oznacza, że ubiegły rok był najbezpieczniejszy w historii Polskich Linii Kolejowych. Do 2015 roku na modernizację infrastruktury, w tym na poprawę bezpieczeństwa PLK przeznaczy 25 mld zł. Mirosław Siemieniec zapewnia, że po wypadku w Szczekocinach bezpieczeństwo stało się priorytetem w działalności spółki. (bt)

 

Zalecenia ekspertów z raportu PKBWK:

– wprowadzenie nowych zasad oświetlania czoła pociągów gdy jadą torem szlakowym

w kierunku przeciwnym do zasadniczego

– weryfikacja regulaminów technicznych stacji

i pozostałych posterunków ruchu

– dokonanie kontroli nadzwyczajnej urządzeń rejestrujących zdarzenia i rozmowy na łączach ruchowo-zapobiegawczych i radiołączności

– dokonanie synchronizacji z czasem rzeczywistym rejestratorów rozmów, systemów komputerowych i innych urządzeń rejestrujących czas

– przeprowadzenie szkoleń drużyn pociągowych i dyżurnych ruchu

– dokonanie weryfikacji kontroli wewnętrznych

– wprowadzenie zmian w rozporządzeniu w sprawie ogólnych warunków prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz.U. 2005 Nr 172 poz. 1444)

2014-11-21 10:01:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter