Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Strażnicy miejscy i gminni wystawiają mniej mandatów

Strażnicy miejscy wystawili o ponad 159 tys. mandatów mniej niż w 2012 roku – wynika z raportu przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.

W 2013 r. straże miejskie i gminne przeprowadziły w sumie 3 051 161 interwencji, z których 1 643 985 zakończyło się wystawieniem mandatu, a 153 883 wnioskiem do sądu. Łączna kwota mandatów wystawionych przez strażników w ubiegłym roku wyniosła prawie 243 mln zł.

 

Najwięcej interwencji w ruchu drogowym

Blisko 67 proc. wszystkich ujawnionych przez straże wykroczeń dotyczyło tych popełnionych w ruchu drogowym. Dzięki fotoradarom udało się ujawnić 1 111 516 wykroczeń związanych z łamaniem przepisów ruchu drogowego. Oprócz wykroczeń drogowych strażnicy najczęściej karali za picie alkoholu w miejscach publicznych, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie oraz uszkadzanie mienia. W 2013 roku strażnicy ujawnili również 3725 przestępstw oraz ujęli i przekazali policji 8007 podejrzanych o popełnienie przestępstwa osób. Dodatkowo 105 730 razy blokowali koła w źle zaparkowanych pojazdach, a 24 238 razy usuwali pojazdy z drogi.

 

Stała liczba strażników miejskich

Pomimo medialnych doniesień liczba oddziałów straży miejskich i gminnych nie zmniejsza się radykalnie. W miastach i gminach na wniosek mieszkańców przeprowadzane są referenda w sprawie ich likwidacji, ale w zdecydowanej większości kończą się one pozostawieniem oddziału. W 2013 r. w Polsce funkcjonowało 476 oddziałów straży miejskich i 117 oddziałów straży gminnych. W porównaniu do roku 2012 liczba oddziałów zmalała zaledwie o trzy jednostki.

Najwięcej oddziałów funkcjonuje w województwach zachodniopomorskim (71) oraz wielkopolskim (62), najmniej w podlaskim (12) oraz świętokrzyskim (20). W ubiegłym roku w strażach zatrudnione były 11 412 osoby, z czego 9643 to strażnicy miejscy i gminni, a 1796 to pracownicy cywilni. W porównaniu z 2012 r. liczba osób zatrudnionych zmalała o 67. Stan zatrudnienia w strażach w przeciągu ostatnich lat zwiększył się prawie dwukrotnie. W 1994 r. w Polsce było zaledwie 5551 strażników. (rp)

2014-12-02 10:03:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter