Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Doktryna odpowiedzią na cyberzagrożenia

Dokument zawierający rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni został opublikowany 22 stycznia br. Doktryna przygotowana została w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego.

Prace nad dokumentem zawierającym rozwiązania na rzecz bezpieczeństwa Polski i Polaków w cyberprzestrzeni trwały od ponad roku. W czasie prac nad przygotowaniem doktryny BBN zorganizowało konsultacje z przedstawicielami administracji publicznej, świata nauki, sektora prywatnego i organizacji pozarządowych. – Najwięcej problemów sprawiły nam dwie kwestie. Po pierwsze musieliśmy stworzyć jeden spójny katalog definicji, ponieważ na pierwszym spotkaniu okazało się, że przedstawiciele różnych instytucji inaczej definiowali takie zagadnienia jak np. cyberatak czy cyberbezpieczeństwo. Drugim problemem było przeanalizowanie i dostosowanie dokumentów do obowiązującego prawa – mówi Krzysztof Liedel, zastępca dyrektora Departamentu Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego BBN. Aktem regulującym zagadnienia cyberbezpieczeństwa do czasu utworzenia doktryny był Program Ochrony Cyberprzestrzeni RP uchwalony w 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Dokument w dużej części posiadał funkcje konsultacyjne i tworzył zbiór zaleceń dla podmiotów prywatnych i państwowych. Nie miał w sobie znaczącej mocy wykonawczej, co z kolei nie wpływało korzystnie na sprawne zwiększenie poziomu bezpieczeństwa państwa. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP zgodnie z założeniami wskazuje strategiczne kierunki działań na rzecz zapewnienia pożądanego poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni.

Cztery grupy zagadnień

Doktryna zawiera w swojej treści cztery grupy zagadnień. Przede wszystkim określa cele o charakterze operacyjnym i przygotowawczym. Po drugie zawiera ocenę zagrożeń, ryzyk i szans w dynamicznie rozwijającym się środowisku cyberbezpieczeństwa, w wymiarze zewnętrznym i krajowym, czyli międzynarodowym i krajowym. Identyfikuje też najważniejsze zadania operacyjne dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa, jakie powinny być podejmowane w sektorze publicznym, prywatnym i obywatelskim. I wreszcie rekomenduje działania mające na celu przygotowanie systemu cyberbezpieczeństwa, z uwzględnieniem podsystemu zarządzania sprawami cyberobrony oraz publicznych i prywatnych ogniw wykonawczych. Jednocześnie doktryna powinna być traktowana jako jednolita podstawa koncepcyjna, zapewniająca spójne, kompleksowe i kompletne podejście do zagadnień cyberochrony i cyberobrony dla działań realizowanych przez podmioty administracji publicznej, służby bezpieczeństwa i porządku publicznego, siły zbrojne, sektor prywatny i obywateli.

Nowe wyzwania

Zdaniem przedstawicieli BBN bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni to najnowsza i współcześnie najbardziej wymagająca dziedzina bezpieczeństwa narodowego, łącząca wymiary obronny i ochronny, cywilny i wojskowy, a także publiczny i prywatny. Stanisław Koziej, szef BBN podkreśla, że doktryna jest swego rodzaju filozofią działania w cyberprzestrzeni, której elementy wykonawcze powinny leżeć w gestii poszczególnych instytucji. Zdaniem szefa BBN, rozważenia wymaga również koncepcja powstania ponadresortowego podmiotu koordynującego zagadnienia bezpieczeństwa cybernetycznego państwa. (rp)

2015-01-23 13:22:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter