Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Współpraca między wojskiem a policją jest konieczna

Policja i wojsko będą udostępniać sobie nawzajem obiekty i sprzęt. Porozumienie służb dotyczyć ma także wymiany informacji. Wzajemne wsparcie ułatwi na pewno wykonywanie niektórych zadań. Natomiast do końca roku Policja zamierza zakupić dodatkowo wyposażyć każdy patrol w paralizator.

Jest to efekt podpisanych 28 listopada 2014 r. porozumień przez komendanta głównego Policji i zastępcę dowódcy generalnego rodzajów sił zbrojnych. Porozumienie obejmuje także m.in. bieżącą wymianę informacji dotyczących zagrożeń bezpieczeństwa państwa oraz zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego. Przedstawiciel wojska podkreśla, że ostatnie doświadczenia wskazują, że współpraca między wojskiem a policją jest konieczna, bo bez wzajemnego wsparcia wykonywanie niektórych zadań nie jest możliwe. 

W kwestii policyjnego sprzętu punkcjonariusze patrolujący mają zostać wyposażeni w paralizatory do końca 2015 r. Wiązałoby się to z zakupem ok. 10 tys. urządzeń, a koszt wyniósłby ok. 80 mln zł. W ostatnim czasie paralizatory otrzymali tatrzańscy policjanci oraz Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie. Mają one prowadzić do skuteczniejszych interwencji, a w konsekwencji do zwiększenia bezpieczeństwa. Urządzenia nowej generacji wysyłają impuls elektryczny o napięciu ok. 50 tys. woltów. (rp/rś)

2015-01-27 13:19:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter