Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»Dzień Strażaka: 390 nowych oficerów PSP

We wtorek 5 maja 2015 r. na Placu im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się promocja 390 oficerów Państwowej Straży Pożarnej, jako jeden z elementów obchodów „Dnia Strażaka” w roku 2015.

Uroczystości związane z promocją oficerską poprzedzone zostały złożeniem w przeddzień wiązanki kwiatów przez delegację absolwentów pod tablicą pamiątkową płk poż. Krzysztofa Smolarkiewicza w Szkole Głównej Służby Pożarniczej. Następnym punktem była uroczysta msza św. w Bazylice Katedralnej św. Floriana i św. Michała Archanioła na warszawskiej Pradze, którą poprzedziła pielgrzymka strażaków do relikwii św. Floriana z JRG 5. W trakcie uroczystości zostały złożone wiązanki kwiatów pod tablicą ku czci poległych strażaków.

Główne uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.00 na pl. Marszałka J. Piłsudskiego w Warszawie Uczestniczyli w nich przedstawiciele najwyższych władz państwowych i samorządowych, m.in. prezes Rady Ministrów Ewa Kopacz, minister spraw wewnętrznych Teresa Piotrowska, prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, posłowie na Sejm RP, komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz i jego zastępcy, rektor-komendant SGSP nadbryg. Ryszard Dąbrowa, generałowie – byli komendanci główni PSP, szefowie służb mundurowych, komendanci wojewódzcy i szkół PSP, księża kapelani PSP, rodziny i bliscy promowanych. Udział w obchodach wzięły także Kompania Honorowa SGSP, Kompania Reprezentacyjna PSP, pododdziały towarzyszące z SA PSP w Krakowie, SA PSP w Poznaniu, CS PSP w Częstochowie, Policji, Straży Granicznej, ZOSP RP, Orkiestra Reprezentacyjna WP.

Podczas uroczystości złożone zostały wieńce na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Obchody na Placu Marszałka Piłsudskiego tradycyjnie zakończyła defilada pododdziałów.

Dzisiejsi promowani to absolwenci Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (SGSP), absolwenci studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski w PSP w tejże uczelni oraz strażacy posiadający wyższe wykształcenie i tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Dla podchorążych − absolwentów stacjonarnych studiów inżynierskich I stopnia − promocja oficerska jest uwieńczeniem trudu 4-letniej nauki, zaś w przypadku absolwentów studiów magisterskich II stopnia − 6-letniej nauki. Dziś, oprócz otrzymanego już tytułu inżyniera pożarnictwa lub magistra inżyniera pożarnictwa, zostali oni mianowani na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej.

Strażacy w służbie stałej (aspiranci), po 4-letnim kształceniu na studiach niestacjonarnych, stali się również absolwentami SGSP z tytułem zawodowym inżyniera pożarnictwa oraz stopniem młodszego kapitana PSP.

Wśród promowanych znaleźli się też strażacy − posiadający tytuł zawodowy technika pożarnictwa, uzyskany w szkołach Państwowej Straży Pożarnej i ukończone studia  wyższe − którzy  otrzymali I stopień oficerski na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy o PSP.

Łącznie na I stopień oficerski Państwowej Straży Pożarnej zostało awansowanych 390 osób, w tym:

  • 63 absolwentów stacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej w SGSP,
  • 13 absolwentów stacjonarnych studiów II stopnia w SGSP,
  • 106 absolwentów niestacjonarnych studiów I stopnia dla strażaków w służbie stałej w SGSP,
  • 16 absolwentów studiów podyplomowych dla strażaków ubiegających się o I stopień oficerski PSP w SGSP,
  • 192 strażaków posiadających wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy technika pożarnictwa.

Najlepsi absolwenci na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (WIBP) w roku akademickim 2014/2015:

  • st. ogn. pchor. mgr inż. Łukasz Zubek − uzyskał najwyższą średnią na stacjonarnych studiach II stopnia, która wynosi 4,82.
  • st. ogn. pchor. inż. Piotr Pszeniczny − uzyskał najwyższą średnią na stacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie kandydackiej, która wynosi 4,56.
  • asp. inż. Piotr Knysak − uzyskał najwyższą średnią na niestacjonarnych studiach I stopnia dla strażaków w służbie stałej, która wynosi 4,21.

Agata Siekierska

Szkoła Główna Służby Pożarniczej

fot. Iwona Rzeźniczak

 

 

 

2015-05-06 12:13:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter