Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Zarządy dorzeczy zajmą się wałami

Według projektu ustawy Prawo wodne dwie największe rzeki w Polsce – Wisła i Odra – zyskają własnych gospodarzy. Nowe zarządy dorzeczy będą odpowiadać m.in. za inwestycje i utrzymanie wałów przeciwpowodziowych.

Ministerstwo Środowiska przygotowało projekt ustawy – Prawo wodne. Głównym celem zmian jest uporządkowanie kompetencji organów administracji wodnej, rozdzielenie zarządzania infrastrukturą wodną od władztwa wodnego oraz uproszczenie finansowania.

Brak koordynacji

Obecnie największy problem stanowi podział kompetencji przy utrzymaniu infrastruktury wodnej. Różne instytucje administracji odpowiadają za inne fragmenty rzeki.

– W tej chwili jest bardzo duże rozdrobnienie odpowiedzialności, co utrudnia sprawne działania także w zakresie infrastruktury przeciwpowodziowej w Polsce. Ministerstwo Środowiska, poprzez swoje podległe jednostki, odpowiada za największe hydrotechniczne inwestycje, ale informacje o stanie wałów przeciwpowodzio- wych są już przygotowywane na wniosek ministra rolnictwa. Za stan wałów odpowiadają natomiast wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, które z kolei podlegają marszałkom. Przez to nie  ma niestety koordynacji ponad województwami, które mają wzmacniać wały w pierwszej kolejności, i mimo wyznaczonych priorytetów nie ma wspólnej realizacji – mówi Stanisław Gawłowski, sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska.

Dlatego właśnie jednym z głównych celów reformy gospodarowania wodami w Polsce ma być utworzenie przejrzystych przepisów, na podstawie których administracja centralna będzie odpowiadać za główne i graniczne rzeki, a za rzeki o znaczeniu lokalnym i regionalnym odpowiadać będą marszałkowie województw.

Kto za co odpowiada

Projekt ustawy przewiduje także likwidację siedmiu Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. W ich miejsce ma powstać Zarząd Dorzecza Wisły oraz Zarząd Dorzecza Odry, które będą odpowiedzialne za inwestycje i utrzymanie infrastruktury wodnej takiej jak np. wały przeciwpowodziowe.

– Dzięki tym zmianom uzyskamy pełną wiedzę, kto i za co odpowiada. Unikniemy takich sytuacji, że na przykład na Wiśle w woj. świętokrzyskim realizowane są satysfakcjonujące działania w zakresie gospodarowania wodami, ale już w woj. lubelskim te działania są podejmowane w innym miejscu. W praktyce będzie realizowana  zasada „jedna rzeka – jeden gospodarz” – mówi Stanisław Gawłowski.

Problem finansowania

Przedstawiciel resortu środowiska zwraca także uwagę na problem niedofinansowania inwestycji wodnych. Jego zdaniem problemem nie jest jednak brak pieniędzy, ale to, że obecnie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, z różnych przyczyn, nie są w stanie w ciągu 12 miesięcy zrealizować wszystkich planów i dlatego środki te często są  niewykorzystane i muszą być zwrócone do budżetu.

– Fundamentalną sprawą jest, że Zarządy Dorzecza Wisły i Odry nie będą już zobowiązane do realizacji planów w ciągu 12 miesięcy. Zarządy będą miały osobowość prawną i będą mogły planować inwestycje z wyprzedzeniem. Będą mogły starać się o dotacje i dofinansowanie projektów. To powinno rozwiązać problemy z finansowaniem inwestycji. Ale najważniejsze, na swoje działania podstawowe, czyli utrzymanie infrastruktury wodnej, zarządy będą miały zapewnione pieniądze, jakie wypracowuje woda – uważa Stanisław Gawłowski.

Projekt nowego Prawa wodnego przekazany został w styczniu do konsultacji społecznych. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

2015-05-26 17:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter