Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Powstaną nowe bazy lotnictwa ratunkowego

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe (LPR) posiada obecnie 17 stałych i jedną sezonową bazę lotniczą, ale po zakupie nowego sprzętu ta liczba ma się zwiększyć do dwudziestu. Zwiększy się także liczba gminnych miejsc lądowania, których w tej chwili jest już ponad 1800.

Znaczenie ratownictwa lotniczego z roku na rok rośnie, czego dowodem jest decyzja Ministerstwa Zdrowia o utworzeniu nowych baz lotniczych. Jako lokalizacje nowych baz LPR, brane są pod uwagę okolice Koszalina, Kalisza i Ostrołęki, ale ostateczne decyzje mają zostać podjęte po przeanalizowaniu wszelkich istotnych czynników z uwzględnieniem zasięgów operacyjnych i czasów dotarcia na miejsce zdarzenia oraz po ustaleniu wszystkich źródeł finansowania zakupu nowych śmigłowców.

Ponad 5000 misji rocznie

Zmiany wprowadzone w 2000 r. spowodowały, że lotnictwo sanitarne zaczęło działać profesjonalnie z utrzymaniem czterominutowej gotowości do podejmowania akcji ratowniczych. Kilkakrotnie wzrosła liczba wykonywanych lotów. Obecnie śmigłowce wykonują ponad 5000 misji rocznie, spośród których 70 proc. stanowią loty do zdarzeń (loty HEMS). Zespół HEMS jest w stanie rozpocząć proces leczenia od momentu przylotu na miejsce zdarzenia, a także szybko przetransportować chorego do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR) w ramach tzw. Złotej Godziny.

– W ostatnich latach zaszło u nas wiele pozytywnych zmian. Przede wszystkim należy tu wspomnieć o zakończonym w 2011 r. procesie wymiany całej floty śmigłowców. To otworzyło przed nami nowe możliwości, m.in.: wykonywanie operacji HEMS po zmroku czy wykorzystywanie technik linowych w górach. Dzięki funduszom unijnym udało się poprawić warunki pracy dla naszych załóg. Wybudowaliśmy od podstaw 8 baz HEMS, dwie gruntownie przebudowaliśmy oraz wybudowaliśmy Stację Obsługi Technicznej w Szczecinie – tłumaczy Robert Gałązkowski, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Problemy LPR

Od 1 kwietnia br. cztery, a nie dwie bazy LPR pełnią całodobowe dyżury. Docelowy model funkcjonowania LPR zakłada dyżury całodobowe w pięciu bazach, jednak oczekiwania społeczne są większe.

– Lotnictwo to bardzo odpowiedzialna i złożona materia. Po wdrożeniu do służby nowych śmigłowców oczekuje się od nas 24-godzinnych dyżurów we wszystkich siedemnastu bazach HEMS. Tymczasem to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba się do tego przygotować: wyszkolić załogi, dyspozytorów, strażaków, wyznaczyć miejsca gminne, dotrudnić personel, zwiększyć finansowanie. Ale trzeba też mieć na uwadze, że w nocy nasza aktywność zdecydowanie spada, dlatego funkcjonowanie wszystkich baz w systemie całodobowym nie musi być zasadne, czego przykładem są rozwiązania wprowadzane w innych krajach, gdzie pogotowie lotnicze albo wcale nie dyżuruje w nocy, albo liczba baz całodobowych wynosi 10-20 proc. całości – mówi dyrektor LPR.

Kluczowym problemem, przed którym stoi LPR, są jednak odejścia wielu pilotów na emeryturę ze względu na ograniczenia wiekowe wynikające z europejskich przepisów lotniczych i potrzeba stworzenia systemu, który zapewni możliwość przyjmowania do pracy w Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej LPR pilotów spełniających wymagania opisane w przepisach lotniczych. Zarząd LPR przygotował stosowny projekt rozwiązania systemowego, który przekazał do Ministerstwa Zdrowia z prośbą o wdrożenie go w życie. (rp)

 

2015-06-01 11:52:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter