Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Inspekcja Transportu nie ma podstaw do przejęcia fotoradarów

W związku z odebraniem strażom miejskim i gminnym możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej nie wiadomo, co się stanie z urządzeniami rejestrującymi, które wykorzystywały.

 

Sejm znowelizował Prawo o ruchu drogowym, pozbawiając straże miejskie i gminne możliwości kontroli prędkości przy pomocy wszystkich fotoradarów: stacjonarnych, przenośnych i tych zainstalowanych na niektórych skrzyżowaniach. Nowe przepisy to efekt prac nad dwoma połączonymi projektami noweli kilku ustaw: o straży gminnej, prawa o ruchu drogowym, ustawy kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Projektodawcy ustawy argumentowali, że straże miejskie i gminne nadużywają fotoradarów, by zasilać samorządowe budżety. Od nowego roku uprawniona do korzystania z fotoradarów ma być policja oraz Inspekcja Transportu Drogowego.

Co dalej z fotoradarami

Inspekcja Transportu Drogowego posiada własne urządzenia rejestrujące. Obecnie nie ma przepisów ani decyzji, na podstawie której miałby przejąć urządzenia od straży.

– Przepisy ustawy, jak też żadne inne akty prawne nie stanowią, że urządzenia rejestrujące zarówno fotoradary, jak i urządzenia do rejestracji przejazdu „na czerwonym świetle” ma przejąć Inspekcja Transportu Drogowego. Na chwilę obecną nie wiadomo, co się stanie z urządzeniami straży – mówi Adrian Kurza z Inspekcji Transportu Drogowego.

Ponadto Inspekcja nie posiada precyzyjnych informacji o typie urządzeń, które są

w posiadaniu straży, co nie pozwala teraz na wskazanie, czy istnieje w ogóle techniczna możliwość (po ewentualnej adaptacji urządzeń) włączenia ich do Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym wykorzystywanego przez ITD.

– Ewentualne przejęcie od straży urządzeń rejestrujących skutkowałoby zwiększeniem ogólnej liczby urządzeń wykorzystywanych przez ITD i wzrostem liczby zarejestrowanych naruszeń. Niezbędne byłoby zatem zwiększenie zatrudnienia w ITD, co wiąże się z kosztami. Nie dysponujemy teraz także środkami, które pozwoliłyby nam odkupić fotoradary od straży – tłumaczy Adrian Kurza.

Waldemar Jakson, burmistrz Świdnika, uważa, że niezasadne byłoby nieodpłatne przekazanie urządzeń będących własnością gmin bez gwarancji, że będą one później wykorzystywane na terenach tych samorządów, które wcześniej je zakupiły.

Strażnicy do zwolnienia

Samorządowcy szacują, że w przypadku wejścia w życie ustawy w kształcie przyjętym przez Sejm w całym kraju gminy zwolnią w pracy około trzech tysięcy funkcjonariuszy. Na samym Pomorzu cięcia mają dotyczyć 450 etatów. Nie jest też wykluczone, że część straży gminnych zostanie w ogóle zlikwidowana.

Ponadto samorządowcy podkreślają, że fotoradary służą przede wszystkim do zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców na drogach. W Pile fotoradar jest elementem prewencyjnym. Straż miejska ustawiała go wyłącznie pod szkołami w czasie trwania zajęć lekcyjnych (w okresie wakacyjnym nie funkcjonuje). W godzinach popołudniowych, w weekendy i inne dni wolne od nauki urządzenie to było przechowywane w siedzibie straży miejskiej.

– Proponowane zmiany spowodują, że miasto straci ważne narzędzie do podnoszenia bezpieczeństwa pieszych, szczególnie uczniów. Jestem zwolennikiem zmian w ustawie. Jednak nie aż tak drastycznych. Uważam, że nowelizacja powinna iść w kierunku likwidacji złych praktyk, a nie całkowitego odbierania tej kompetencji strażom miejskim – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

W Warszawie straż miejska zaczęła już demontować swoje fotoradary, a warto podkreślić, że jest to zdecydowana większość urządzeń znajdujących się na terenie miasta, tylko nieliczne należą do ITD. (rp)

2015-09-14 13:02:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter