Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Ukazał się nowy numer Bezpieczeństwa PublicznegoW najnowszym numerze m.in.:

  • Temat numeru: Pilnie potrzebna ustawa o ochronie ludności
  • Aktualności: Inspekcja Transportu Drogowego nie ma podstaw do przejęcia fotoradarów
  • Raport: Gminy zagrożone powodzią nie korzystają z małej retencji
  • Komentarz: Koordynacja służb odpowiedzialnych za walkę z terroryzmem to wyzwanie

Od redakcji

System nie może być protezą

System zamiast spójnych przepisów tworzy kolejne protezy. Ale na takim fundamencie nie da się zbudować bezpiecznego państwa i zapewnić bezpieczeństwa obywatelom.

Zainicjowaliśmy wymianę poglądów dotyczącą bezpieczeństwa. Zaczęliśmy od ochrony ludności. Do debaty zaprosiliśmy decydentów, teoretyków i praktyków, znawców tematu. Jest o czym rozmawiać.

Oczekiwanie na nowe przepisy wydłuża się, a przecież gdyby zaszła taka potrzeba, trzeba działać. Ale jak? Przepisy są tylko na papierze. Pozostałości po OC to syreny alarmowe

i niszczejące schrony, relikty przeszłości. Na jakiej podstawie realizować zadania z zakresu ochrony ludności, skoro przepisy nie dają takiego narzędzia i środków na ich realizację?

Państwo powinno być świadome ryzyka, jakie wynika z martwych przepisów.

Zadaniem państwa jest dbanie o bezpieczeństwo obywateli. Jak można zasłaniać się brakiem funduszy? Jak można dopuszczać do takich luk w prawie, do braku regulacji? Jak minister finansów może na tym oszczędzać?

Kolejny smutny wniosek, jaki wyłania się z naszej redakcyjnej debaty, to brak świadomości obronnej wśród obywateli. 

Różnimy się w spojrzeniu na regulacje dotyczące ochrony ludności. Każdy ma swoje priorytety i punkt widzenia swojej branży lub środowiska, które reprezentuje. Ale wszyscy zgadzamy się co do jednego – system wymaga unowocześnienia. Potrzebne jest to jak najszybciej.

2015-08-31 17:01:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter