Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Rusza kampania informacyjna dot. danych adresowych

„Każdy adres jest ważny”. Pod takim hasłem rusza kampania informacyjna, której głównym celem jest promocja posiadania przez jednostki samorządowe aktualnych baz rejestrów adresowych. Organizatorem akcji jest Główny Urząd Kartografii i Geodezji (GUGiK).

 

Dostęp do aktualnej bazy rejestrów adresowych to kluczowy element dla skutecznego funkcjonowania państwa oraz służb ratowniczych, takich jak straż pożarna, czy pogotowie ratunkowe. Od tego, czy ww. jednostki posiadają rzetelne dane adresowe może zależeć nie tylko bezpieczeństwo naszego mienia, ale także zdrowie, a nawet życie. Dostęp do rzetelnych danych jest także kluczowy dla prowadzenia biznesu – np. firm kurierskich lub dostawców systemów nawigacyjnych. – Naszym celem jest uświadomienie, że dane adresowe są wykorzystywane w wielu sytuacjach, a prowadzona przez gminy ewidencja miejscowości ulic i adresów to baza, w której każdy adres może okazać się najważniejszym – wyjaśnia Jakub Giza  z Biura Komunikacji GUGiK).

Jednym z głównych elementów kampanii będzie przygotowanie spotów reklamowych, w których poza wypowiedziami ekspertów – osób których skuteczność codziennej pracy uzależniona jest od posiadania rzetelnych danych adresowych – przedstawione zostaną wydarzenia, w jakich może zostać postawiony każdy z nas – np. sytuacja, w której służby medyczne nie mogą dotrzeć na czas z pomocą.

Kampania odbywa się w ramach projektu „TERYT 3 – Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych - Etap I”. TERYT3 to projekt polegający na rozbudowie istniejących systemów do prowadzenia rejestrów adresowych, obejmujących ewidencję miejscowości, ulic i adresów (EMUIA) oraz państwowy rejestr granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju (PRG). Jednym z głównych założeń jest rozbudowa już istniejących aplikacji służących do przechowywania danych przestrzennych w postaci cyfrowej (Aplikacji EMUiA oraz Systemu Zarządzania PRG).  

Rozbudowa systemów do prowadzenia rejestrów adresowych stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na dostęp do wiarygodnych informacji dotyczących właściwości miejscowej oraz lokalizacji obiektów terenowych. Poziom aktualności oraz referencyjność tych danych odgrywa znaczącą rolę między innymi w podejmowaniu przez gminy, miasta czy powiaty decyzji dotyczących infrastruktury planowania przestrzennego. Wiarygodność danych o punktach adresowych i ich lokalizacji przestrzennej jest również ważna z punktu widzenia działań kryzysowych oraz wykorzystywania tych informacji przez służby ratunkowe celem skutecznego reagowania.

O projekcie TERYT 3 więcej informacji można znaleźć na stronach www.gugik.gov.pl oraz www.emuia.gugik.gov.pl

 

Informacja prasowa

 

2015-11-24 10:52:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter