Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Ochrona granic priorytetem resortu spraw wewnętrznych

Ponownie połączone zostały sprawy wewnętrzne i administracja państwa w jednym ministerstwie.

Rozporządzeniem z 20 listopada z mocą od 16 listopada br. przekształcone zostało dotychczasowe Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Reorganizacja polegała na włączeniu do MSW z dotychczasowego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji działów administracja publiczna i wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne i utworzeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministrem został Mariusz Błaszczak. Na sekretarzy stanu w MSWiA powołani zostali Jakub Skiba oraz Jarosław Zieliński. Podsekretarzami stanu zostali Sebastian Chwałek oraz Tomasz Zdzikot. Premier Beata Szydło po powołaniu nowego szefa Rządowego Centrum Bezpieczeństwa upoważniła także ministra spraw wewnętrznych i administracji do sprawowania nadzoru nad RCB.

Wśród pierwszych oficjalnych zapowiedzi kierunków działań ministerstwa znalazły się wzmocnienie Straży Granicznej i prace nad nową ustawą antyterrorystyczną.

Walka z Terroryzmem

Mimo że po zamachach w Paryżu z 13 listopada br. w Polsce utrzymany został poziom podstawowy (najniższy) zagrożenia atakiem terrorystycznym minister Błaszczak zapowiedział już rozpoczęcie prac nad nową ustawą antyterrorystyczną. Podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Zagrożeń Terrorystycznych oraz Zespołu Zadaniowego – Stałej Grupy Eksperckiej omówiono wstępne założenia do przygotowania nowych rozwiązań legislacyjnych. Szef resortu zaznaczył, że prace nad projektem nowej ustawy wymagają czasu z uwagi na kwestię koordynacji działalności służb specjalnych.

Wzmocnienie granic

Wśród priorytetowych kierunków działania nowego resortu, ale także rządu, jest wzmocnienie SG w związku z wyzwaniami, jakie niesie kryzys migracyjny.

Wiceminister Jakub Skiba podczas wystąpienia w Sejmie poinformował o dokonywaniu przeglądu obecnej struktury i wstępnej oceny przeprowadzonej w latach 2013-2014 reorganizacji Straży Granicznej, w tym zlikwidowania Karpackiego Oddziału SG. Nie jest to uważane za trafną decyzję z uwagi na geograficzne umiejscowienie oraz potencjalny wzrost liczby prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. Decyzje dotyczące ewentualnego przywrócenia rozformowanych placówek oraz Karpackiego Oddziału zapadną zgodnie z deklaracją wiceszefa MSWiA po analizie zagrożeń i weryfikacji lokalizacji. Prawdopodobne zmiany planowane są na 2016 rok.

Wśród zmian wprowadzonych przez nowe kierownictwo resortu są podwyżki, które funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Biura Ochrony Rządu otrzymają od 2016 r. Przeciętna pensja funkcjonariuszy policji wzrośnie o 201 zł, średnie wynagrodzenie w SG – o 203 zł, a w PSP – o 198 zł.

Ponadto wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Jarosław Zieliński skierował do szefów podległych służb pismo informujące o przeznaczeniu przez resort nagród dla policjantów o łącznej wysokości blisko miliona złotych. Pierwszy raz możliwość zgłaszania kandydatów do nagród otrzymały instytucje i osoby spoza policji.

2015-12-16 13:22:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter