Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Inspekcja Transportu Drogowego zostanie przejęta przez policję

Urzędnicy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowują projekt ustawy, na mocy której zostanie zlikwidowana Inspekcja Transportu Drogowego. Jej dotychczasowe obowiązki przejmie policja. Zmiany mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) powstała w 2001 r. Początkowo do zadań Inspekcji należała m.in. kontrola stanu technicznego pojazdów ciężarowych i autobu- sów, jednak kompetencje ITD stopniowo się rozszerzały. W 2010 r. funkcjonariusze ITD uzyskali uprawnienia do kontroli samochodów osobowych. Powołane zostało także Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD), do którego należy ujawnianie za pomocą fotoradarów naruszeń przepisów ruchu drogowego.

Krytyczna opinia NIK

Włączenie Inspekcji do policji to jedna z rekomendacji raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2014 r. poświęconego bezpieczeństwu na drogach. NIK wskazała, że niedostateczne zasoby kadrowe ITD oraz problemy ze statusem pracowników sprawiają, że inspektorzy w ograniczony sposób pełnią służbę w dni wolne od pracy oraz w porze nocnej. W opinii kontrolerów NIK włączenie ITD do policji doprowadzi do powstania jednolitej, działającej przez całą dobę i siedem dni w tygodniu formacji, kompleksowo zajmującej się problematyką bezpieczeństwa ruchu drogo- wego. Zdaniem Jarosława Zielińskiego, wiceministra MSWiA, niedopuszczalne jest, że transport ciężarowy na drogach nie jest kontrolowany po godzinie 16, ponieważ funkcjonariusz kończy pracę. Po przejściu Inspekcji w struktury policji ma to się zmienić. Ponadto do policji zostanie włączony elektroniczny system nadzoru nad ruchem drogowym oraz fotoradary wykorzystywane przez ITD.

Wchłonięcie ITD przez policję ma wpłynąć na skuteczność i efektywność działań, pozwolić na lepsze zaplanowanie i realizowanie przedsięwzięć oraz wyeliminować dublowanie się zadań. W opinii Jacka Zalewskiego, który był naczelnikiem Wydziału Ruchu Drogowego stołecznej policji, a obecnie jest dyrektorem Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, pomysł połączenia ITD z policją jest uzasadniony.

– Jest to rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować w jednym miejscu siły i środki, ale również strategie działania,  które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na polskich drogach. Również uczestnicy ruchu drogowego będą mieli jasną sytuację, jeśli chodzi o jednoznaczne zrozumienie, kto dokonuje kontroli drogowej – mówi były szef stołecznej drogówki.

Adrian Furgalski, Wiceprezes Zespołu Doradców Gospodarczych TOR, także uważa, że za kontrolę naruszeń prędkości powinna odpowiadać wyłącznie policja.

– ITD została powołana do celów związanych przede wszystkim z kontrolą działalności firm przewozowych i przewozów samochodami ciężarowymi. Przejście funkcjonariuszy ITD do policji zwiększy ich kompetencje. Skoro ma powstać przy okazji nowy, silniejszy dział policji drogowej to mam nadzieję, że nie będzie on lekceważył właśnie pierwotnych zadań ITD jak ważenie pojazdów, sprawdzanie czasu pracy kierowców czy warunków przewożenia zwierząt – mówi Adrian Furgalski.

Zmiana wymaga czasu

Jacek Zalewski zaznacza, że przejęcie przez policję zadań ITD wraz z inspektorami i ich wyposażeniem, będzie wymagało czasu. Trzeba bowiem ustalić warunki, na jakich inspektorzy przejdą do policji. Określić m.in. czas na spełnienie przez nich wymagań takich, jakie są stawiane przed policjantami.

– Uważam, iż pomysł ten jest dobry. Przy założeniu,  że zostanie przeprowadzony bez pośpiechu i z zachowaniem wszelkiej staranności i w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – podkreśla Zalewski.

 

 

 

 

 

2016-01-05 16:21:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter