Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Straż graniczna UE zastąpi Frontex?

Komisja Europejska proponuje utworzenie stałej straży granicznej i przybrzeżnej Unii Europejskiej. Miałaby ona zastąpić agencję Frontex koordynującą obecnie współpracę między państwami UE w kwestii ochrony zewnętrznych granic UE.

Wprowadzenia wspólnych sił granicznych wielokrotnie domagały się władze w Paryżu i Berlinie. Miałoby to być odpowiedzią na kryzys emigracyjny, który wybuchł w tym roku i umożliwić ocalenie strefy Schengen.

Kontrowersyjny pomysł

Plany Komisji Europejskiej zakładają, że stała straż graniczna i przybrzeżna UE mogłaby przejąć kontrolę nad zewnętrznymi granicami UE nawet przy sprzeciwie rządu kraju, gdzie takie siły miałyby się znaleźć. Dotyczyłoby to też członków strefy Schengen, którzy nie należą do UE, czyli np. Norwegii. Z państwami członkowskimi byłyby przeprowadzane konsultacje w tej sprawie, ale państwa nie mogłyby jednostronnie zawetować wysłania tych sił granicznych. To wzbudza właśnie największe kontrowersje, a zdaniem Konrada Szymańskiego, ministra ds. europejskich, takie rozwiązanie może wprowadzać tylko i wyłącznie nieufność wobec tej instytucji i nieufność między państwami członkowskimi. Z drugiej strony jednak przyznał, że UE nie powinna być bezbronna wobec niechęci do współpracy jakiegoś kraju, jak było w przypadku Grecji, która zwlekała z zaproszeniem Frontexu, by ten wspomógł ją w ochronie granic w obliczu napływu imigrantów.

Zdaniem Dimitrisa Awramopulosa, unijnego komisarza ds. wewnętrznych, nowe siły byłyby sposobem ochraniania i wzmacniania Schengen. Urzędnicy twierdzą, że propozycje są zgodne z artykułem 77 Traktatu o funkcjonowaniu UE, który zezwala na stopniowe wprowadzanie zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi.

Zapanować nad napływem

Od kilku miesięcy uchodźcy i migranci przechodzący nielegalnie przez siedem granic pomiędzy Turcją a Niemcami, nie są wcale zatrzymywani lub władze pozwalają im iść dalej, byle tylko nie mieć kłopotu w swoim kraju.

– Jaką wartość mają europejskie granice, wymogi paszportowe czy wizowe, gdy wielokrotne nielegalne przekraczanie granicy utrzymuje się bez konsekwencji? – zadaje pytanie Wojciech Wilk, prezes Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Zdaniem eksperta, żeby zapanować nad masowym napływem uchodźców z Syrii i Iraku, ale także migrantów ekonomicznych z Afganistanu, Pakistanu, Nigerii i wielu innych krajów potrzebne może być wprowadzenie kilku równorzędnych rozwiązań. Po pierwsze przeprowadzenie procesu sprawdzającego uchodźców i migrantów bezpośrednio po ich wjeździe na terytorium UE. Osoba przekraczająca granicę musi być poddana co najmniej czterem procedurom: weryfikacji tożsamości, weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa, czy spełnia warunki pozwalające na nadanie jej statusu uchodźcy (tzw. Refugee Status Determination) oraz, jeśli nie jest uchodźcą, czy dysponuje doświadczeniem zawodowym, wykształceniem i umiejętnościami językowymi, potrzebnymi na europejskim rynku pracy.

 – Jeżeli strefa Schengen ma nie być pustym frazesem, ośrodki, w których prowadzone będą wszystkie procesy sprawdzające, zarządzane przez UE, powinny powstać blisko jej zewnętrznych granic – uważa Wojciech Wilk.

Jeśli kraje UE przyjmą nowy plan, nowa straż graniczna w przeciwieństwie do Frontexu może deportować ludzi, którzy nie mają prawa przebywać w Europie. Będzie mogła też wezwać dodatkowych funkcjonariuszy, trzymanych w rezerwie przez kraje UE, a także swoich celników. Nowi pogranicznicy podlegaliby przepisom obowiązującym w kraju, w którym działają. Straż, jeśli zostanie poproszona, będzie mogła też działać w krajach nienależących do UE, np. w Serbii i Macedonii, krajach tranzytowych dla osób usiłujących dotrzeć do UE.

2015-12-17 16:33:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter