Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Wydarzenie: Nowe targi branżowe w Warszawie

W dniach 2-4 czerwca odbędzie się pierwsza edycja międzynarodowych targów World Rescue Services & Public Safety w Warsaw Expo w Nadarzynie pod Warszawą.

Targi poświęcone będą czterem branżom tematycznym. W ramach jednego wydarzenia w ciągu trzech dni odbędą się Targi: Warsaw Rescue, Warsaw Safety, Warsaw Security oraz Warsaw Fire Protection.

Ośrodek wystawienniczy w Nadarzynie ma umożliwić wystawcom i uczestnikom skorzystanie z wewnętrznej powierzchni wystawienniczej oraz z poligonu zewnętrznego.

Program wydarzenia przewiduje także część merytoryczną teoretyczno-praktyczną: wykłady, prelekcje, warsztaty i panele dyskusyjne organizowane przy współpracy z instytucjami i stowarzyszeniami branżowymi.

World Rescue Services & Public Safety będą okazją do zapoznania się z najnowocześniejszymi i innowacyjnymi produktami oraz rozwiązaniami dla służb ratowniczych i bezpieczeństwa publicznego. Specjaliści z każdej branży poprowadzą wykłady, intensywne warsztaty i panele dyskusyjne.

– Celem World Rescue Services & Public Safety jest szerzenie wiedzy i podnoszenie poziomu umiejętności specja- listów, służb mundurowych i ludności cywilnej z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, pożarnictwa i higieny pracy. Dlatego podczas targów WRSPS kładziemy szczególny nacisk na innowacyjne produkty i rozwiązania firm krajowych i zagranicznych – mówi Karol Krupnik, przedstawiciel organizatora.

2016-03-01 11:35:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 lipca Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter