Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Opisy ściganych na jednej stronie  

Uruchomiona została nowa strona internetowa, dzięki której każdy może pomóc policji w zatrzymaniu najbardziej poszukiwanych w Europie przestępców. Witryna została stworzona wspólnym wysiłkiem europejskich organów ścigania, specjalizujących się w zatrzymywaniu osób ukrywających się.

Nowa platforma wymiany informacji www.eumostwanted.eu została uruchomiona 29 stycznia. Jest to pierwsza taka inicjatywa, która mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa w Unii Europejskiej, łączy na poziomie ogólno- europejskim istniejące już strony internetowe zawierające wizerunki osób poszukiwanych.

Anonimowe informacje

Strona powstała z inicjatywy Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych (ENFAST), w skład której wchodzą funkcjonariusze Policji z 28 krajów UE, wyspecjalizowani w zatrzymaniach osób ukrywających się przed organami ścigania. Witryna internetowa pozwala na przekazywanie informacji dotyczących osób poszukiwanych, skazanych lub podejrzanych o popełnienie najpoważniejszych przestępstw o charakterze kryminalnym lub terrorystycznym na terenie Europy. Obywatele dzięki nowej stronie mogą przesyłać informacje o osobie poszukiwanej również anonimowo.

– Każde nowe narzędzie, czy też każda informacja, które mogą się przyczynić do zatrzymania sprawcy, są dla nas cenne. Naszym zadaniem w takim przypadku jest weryfikacja takich informacji, które są przekazywane przez ludzi – mówi nadkom. Renata Laszczka-Rusek z KWP w Lublinie.

Dane dla służb

Zawartość strony, dostępna w 17 językach (w tym w jęz. polskim), jest zarządzana przez poszczególne zespoły ENFAST usytuowane w krajach UE. Administratorzy umieszczają na stronie dane osób szczególnie poszukiwanych, a każda informacja o tej osobie jest przekazywana bezpośrednio do zainteresowanego kraju.

Przy tworzeniu strony funkcjonariusze Europejskiej Sieci Zespołów Poszukiwań Celowych byli wspomagani przez Europol, który stworzył bezpieczną platformę dla „Europe’s Most Wanted Fugitives List”. Europol wspomaga też administratorów strony w kwestiach technicznych. (rp)

 

2016-02-29 11:37:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter