Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»

Ciąg dalszy zmian personalnych

St. bryg. Leszek Suski został Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej.
Mjr SG Marek Łapiński nowym Komendantem Głównym Straży Granicznej.

St. bryg. Leszek Suski Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej. St. bryg. Leszek Suski urodził się 31 grudnia 1957 r. Służbę w Państwowej Straży Pożarnej rozpoczął w 1981 r. W 1986 r. skończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Pełnił służbę m.in. w Katedrze Taktyki i Dowodzenia SGSP, był także dowódcą zmianowym i p.o. dowódcy Jednostki nr I w Warszawie. Od 1997 r. służył w Komendzie Głównej PSP. Następnie w latach 2002-2005 został oddelegowany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W latach 2005-2007 pełnił funkcję I Zastępcy Komendanta Głównego PSP.

Bryg. Krzysztof Hejduk zastępcą Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Bryg. mgr Krzysztof Hejduk urodził się 2 marca 1971 r. w Łodzi. Służbę rozpoczął w 1992 r., po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu, w JRG PSP nr 7 w Łodzi, jako dowódca zastępu. W 2000 r. ukończył Uniwersytet Łódzki. Potem pełnił służbę w Komendzie Rejonowej PSP w Łodzi, a od 1998 r. w Komendzie Wojewódzkiej PSP w Łodzi. Od sierpnia 2006 r. na stanowisku zastępcy łódzkiego komendanta wojewódzkiego PSP.  W latach 2007-2008 pełnił służbę w Komendzie Głównej PSP.

Mjr SG Marek Łapiński Komendantem Głównym Straży Granicznej. Marek Łapiński zastąpił na tym stanowisku gen. dyw. Dominika Tracza, który kierował Strażą Graniczną od 2012 r. Marek Łapiński urodził się 10 marca 1963 r. w Zamościu. Służbę w Straży Granicznej rozpoczął w 1993 r. Od 1998 r. pełnił funkcję zastępcy Generalnego Inspektora Celnego. W latach 2006-2007 był dyrektorem Departamentu Kontroli, Skarg i Wniosków w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ostatnio pełnił funkcję dyrektora Zarządu Komendy Głównej Straży Granicznej.

Mł. insp. Andrzej Szymczyk pierwszym zastępcą Komendanta Głównego Policji, obecnie także p.o. Komendanta Głównego Policji. Mł. insp. Andrzej Szymczyk urodził się 25 marca 1972 r. w Siemianowicach Śląskich. Służbę w Policji pełni od 1993 r. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (2004 r.) i Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu (2008 r.). Był m.in. zastępcą naczelnika Wydziału d/w z Przestępczością przeciwko Mieniu KWP w Katowicach, naczelnikiem Wydziału d/w z Przestępczością Samochodową KWP w Katowicach, zastępcą komendanta wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Insp. Renata Skawińska Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji. Została pierwszą kobietą na stanowisku szefa CBŚP. Inspektor Renata Skawińska przed powołaniem na dyrektora Centralnego Biura była naczelnikiem warszawskiego zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji, a wcze- śniej kierowała śląskim zarządem CBŚP. Nowa szefowa CBŚP z wykształcenia jest prawnikiem. Służbę rozpoczęła 23 lata temu. Przez wiele lat zajmowała się ściganiem przestępstw gospodarczych w Poznaniu, także jako wiceszefowa sekcji ekonomicznej w wydziale „PZ”. W pionach kryminalnych policji przepracowała większość zawodowego życia.

2016-02-18 11:39:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter