Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Modernizacja okrętu pełnomorskiego Straży Granicznej

W Morskim Oddziale Straży Granicznej realizowany jest program modernizacji floty Straży Granicznej. Jednym z elementów jest modernizacja SG-311, jednej z dwóch pełnomorskich jednostek pływających typu SKS-40.

Zakończył się drugi (ostatni) etap modernizacji SG-311. Najważniejszymi zmianami jest montaż zdalnie sterowanego dźwigu oraz wyposażenie patrolowca w elastyczną zaporę przeciwrozlewową wraz z systemem wydawania i wybierania zapory „Roto-pack”. SG-311 ma też system zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody i przechowywania ich w zbiornikach w dodatkowo zamontowanych w ładowni.

Nowy dźwig ma hydrauliczny napęd, ponad dziesięciometrowy wysięg, może obracać się o 360 stopni, jest sterowany bezpośrednio z konsoli lub mobilnego bezprzewodowego pilota. Dźwig pozwala na transport z ładowni na pokład oraz za burtę elementów systemu zapory i zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody (Skimmer), a także prowadzić na jednostce różne prace bosmańskie (np. transport ładunków). Służy również do opuszczania z pokładu SG-311 łodzi wykorzystywanej przez funkcjonariuszy z grup kontrolnych Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Całkowity koszt remontu SG-311 wyniósł blisko milion złotych, w tym ponad połowę uzyskano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (rp)

Źródło zdjęcia: MOSG

2016-03-10 09:53:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter