Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


MSWiA ogłasza konkurs na temat edukacji antykorupcyjnej


Otwarty konkurs jest skierowany do organizacji pozarządowych, które zdecydują się na realizację kampanii społecznej dotyczącej edukacji antykorupcyjnej. Ministerstwo przeznaczy na ten cel 50 tys. zł.

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

Zadanie obejmuje następujące działania:

-         Przygotowanie i przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii społecznej dotyczącej negatywnych skutków zachowań korupcyjnych, z użyciem w szczególności mediów społecznościowych;

-         Upowszechnianie wiedzy na temat prawnych konsekwencji zachowań korupcyjnych;

-         Kształtowanie postaw wyrażających brak społecznej akceptacji dla zachowań korupcyjnych;

-         Promowanie, za pośrednictwem środków masowego przekazu, w tym także mediów społecznościowych, zachowań i postaw etycznych przeciwdziałających korupcji.

Organizacja, która zwycięży w konkursie, przygotuje i przeprowadzi ogólnopolską kampanię społeczną na temat negatywnych skutków korupcji.

Oferty należy składać do dnia 29 marca 2016 r. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. (rp)

2016-03-10 09:58:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter