Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


MON chce by żandarmi mogli wystawiać mandaty także cywilom

Resort obrony zamierza poszerzyć katalog wykroczeń, za które żandarmi będą mogli wystawiać mandaty, nie tylko żołnierzom, ale także cywilom.

żołnierze Żandarmerii Wojskowej w przypadku, gdy mają do czynienia z przewinieniem popełnionym przez cywila i które nie było uwzględnione w rozporządzeniu, wzywali policjantów upoważnionych do wystawienia obywatelom mandatu.

Według planów, żandarmi będą mogli nakładać grzywny za niektóre wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu. Karane ma być m.in. wprowadzenie żandarmów w błąd co do tożsamości, obywatelstwa oraz odmowa udzielenia informacji na ten temat lub odmowa okazania dokumentów. Żandarmi będą mogli także wyciągnąć konsekwencje za fałszywy alarm oraz uszkodzenie lub usunięcie ogłoszenia publicznego.

Projekt rozporządzeń trafił już do uzgodnień. (rp)

2016-04-08 07:12:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

17 lipca Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

20 lipca, Warszawa, Szkolenie "Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika", http://frdl.mazowsze.pl

26 lipca, Warszawa, Kongres Pożarnictwa FIRE SECURITY EXPO 2018, http://fire-expo.pl/

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter