Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


XX Forum ADO/ABI

Treść rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych została ustalona pod koniec 2015 r. Obecnie oczekujemy na ostateczne przyjęcie rozporządzenia przez organy Unii Europejskiej, ale dysponujemy już tekstem nowego aktu prawnego. Nadszedł więc czas na pierwsze konkretne oceny zakresu zmian, jakie czekają nas w niedalekiej przyszłości w prawie ochrony danych osobowych.

Wydarzenie odbędzie się 17 maja w Warszawie.

Dzięki poniższemu formularzowi zgłoszeniowemu, możecie Państwo skorzystać z 10% RABATU na udział w wydarzeniu: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/ado/formularz_pr10.php

XX, jubileuszowe Forum ADO/ABI, zostało skonstruowane wokół tekstu nowego rozporządzenia ogólnego. Wystąpienie otwierające, które będzie poświęcone zmianom w polskich przepisach o ochronie informacji i danych osobowych związanym z uchwaleniem rozporządzenia, wygłosi dyr. Maciej Groń z Ministerstwa Cyfryzacji. W dalszej części Forum omówione zostaną nowe obowiązki administratora danych osobowych (mec. Anna Kobylańska), ujęte na nowo w rozporządzeniu podstawy przetwarzania danych osobowych (dr Dominik Lubasz), a także uprawnienia osób, których dane dotyczą (dr ArwidMednis). Przedstawiona zostanie również nowa sytuacja prawna obecnych administratorów bezpieczeństwa informacji (dr. Marlena Sakowska – Baryła). 

Na Forum nie może także zabraknąć tematyki związanej z ostatnimi zmianami w ustawie o ochronie danych osobowych, a wprowadzonymi tzw. „ustawą 500+”. Nowe ujęcie administratora danych osobowych w administracji publicznej i nowe zasady powierzania danych osobowych do przetwarzania przez podmioty publiczne przedstawi dr Paweł Litwiński. 

W programie między innymi:

- Kierunki zmian w systemie ochrony danych osobowych wobec wejścia w życie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Minister Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 

- Jak będzie zmieniane polskie prawo w związku z przyjęciem rozporządzenia ogólnego?Maciej Groń (Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego, Ministerstwo Cyfryzacji)

- Porównanie obowiązków administratorów danych w ustawie o ochronie danych osobowych i ogólnym rozporządzeniu UE o ochronie danychmec. Anna Kobylańska (Adwokat, PWC Legal)

- Podstawy legalizacyjne przetwarzania danych osobowych w rozporządzeniu ogólnymdr Dominik Lubasz (Wspólnik, Radca prawny, Lubasz i Wspólnicy – Kancelaria Radców Prawnych)

- Prawa podmiotu danych w rozporządzeniu ogólnymdr ArwidMednis(Partner w Kancelarii Wierzbowski Eversheds)

- Kto jest administratorem danych w administracji publicznej? Zmiany w prawie ochrony danych osobowych wprowadzone „ustawą 500+dr Paweł Litwiński (Adwokat, Partner w Kancelarii Barta Litwiński Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów)

- Administrator bezpieczeństwa informacji w nowym rozporządzeniu ogólnymdr Marlena Sakowska – Baryła (Radca prawny w Urzędzie Miasta Łodzi)

Szczegółowy PROGRAM wydarzenia znajduje się na stronie: http://www.cpi-sk.pl/imprezy/2016/ado/index.php

Organizator: Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.; tel. (22) 870 69 10, 870 69 78;

email: pr@konferencja.com.pl

2016-04-11 09:34:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

24 stycznia, Warszawa, "Bezpieczeństwo obiektów i obszarów - monitoring wizyjny, kontrola dostępu, mechaniczne systemy zabezpieczeń", http://successpoint.pl

24 stycznia, Warszawa, 
"Forum Transportu Publicznego - nowe technologie i bezpieczeństwo", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter