Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Porozumienie w sprawie przeciwdziałania pożarom w świętokrzyskich lasach

W siedzibie świętokrzyskiego urzędu marszałkowskiego w Kielcach podpisano porozumienie dotyczące współdziałania w zakresie tworzenia, utrzymywania, eksploatacji i rozwijania Regionalnej Infrastruktury Informacji Przestrzennej.

Porozumienie zostało zawarte pomiędzy komendą wojewódzką PSP w Kielcach, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Radomiu oraz samorządem woj. świętokrzyskiego.

Dzięki porozumieniu System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (SIPWŚ) stanie się swoistą platformą wymiany danych pomiędzy stronami porozumienia. Zwłaszcza w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz szerokiego katalogu informacji na temat lasów. Przyczyni się to do bardziej efektywnego wykorzystania danych podczas działań ratowniczo-gaśniczych, ze szczególnym uwzględnieniem działań na obszarach leśnych.

Zintegrowany system będzie stanowił wsparcie pracy dyżurnych operacyjnych Państwowej Straży Pożarnej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, m.in. dzięki użyciu platformy SIPWŚ do stworzenia i aktualizacji wspólnych warstw - punktów czerpania wody i hydrantów oraz generowania usług sieciowych z danymi operacyjnymi. System stworzy również możliwość prezentacji, rozpowszechniania oraz udostępniania informacji o lasach w województwie świętokrzyskim.

Celem zawieranego porozumienia jest także minimalizacja kosztów utrzymania infrastruktury poprzez wspólne przechowywanie i udostępnianie danych oraz zasobów informatycznych. (rp)

2016-04-13 06:52:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter