Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wspólne nowe projekty litewskich i polskich strażaków

W Augustowie odbyło się spotkanie przedstawicieli służb ratowniczych sąsiadujących województw Polski i Litwy, którego celem było podpisanie listów intencyjnych inicjujących wspólne przygotowania do realizacji projektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa.

Strony listów intencyjnych przyjęły, że wspólne przygotowanie i realizacja projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V-A. Litwa-Polska 2014-2020 będzie dalej wpływać na podwyższenie poziomu bezpieczeństwa obszaru transgranicznego i kontynuację rozwoju systemów ratowniczych Polski i Litwy.

Do realizacji w latach 2017-2020 planowane są trzy projekty:

- „Dobre praktyki w zakresie ratownictwa i likwidacji zagrożeń”

- „Transfer wiedzy w zakresie ratownictwa chemiczno-ekologicznego”

- „Szkolenia bez granic – doskonalenie w zwalczaniu różnych pożarów”

Projekty, których jednostkowy szacunkowy koszt realizacji to ok. 1 mln Euro na przedsięwzięcie, przewidują m.in. szkolenia specjalistyczne strażaków służb ratowniczych Polski i Litwy, modernizację i doposażenie w stanowiska szkoleniowo-treningowe placu ośrodka szkolenia oraz zakup pojazdów i niezbędnego sprzętu pożarniczego. (rp)

2016-04-13 06:55:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

9-11 stycznia, Zakopane, IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne problemy zarządzania i bezpieczeństwa”, https://www.uth.edu.pl

13 stycznia, 27 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

22 stycznia, Warszawa, "Kooperacja służb ratunkowych i sztabów zarządzania kryzysowego", http://pirbinstytut.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter