Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Wojsko wspomoże działania policji w razie ataku terrorystycznego 

W Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowano projekt ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Zakłada on m.in., że w przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego do pomocy pododdziałom i oddziałom policji mogą zostać użyte pododdziały i oddziały sił zbrojnych.

Projekt zakłada m.in. wprowadzenie czterostopniowej skali zagrożenia, z literowymi oznaczeniami: A, B, C i D. Najwyższy, czwarty stopień (D), wprowadzany byłby, gdyby doszło do zdarzenia terrorystycznego lub informacje wskazywałyby na zaawansowaną fazę przygotowań do takiego zdarzenia w Polsce. Stopień alarmowy będzie wprowadzał premier lub w przypadkach niecierpiących zwłoki minister spraw wewnętrznych.

Przy trzecim (C) lub czwartym (D) stopniu zagrożenia szef resortu spraw wewnętrznych będzie mógł sam lub na wniosek szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub komendanta głównego policji zarządzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym stopniem alarmowym. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego, jeżeli użycie oddziałów pododdziałów policji okaże się niewystarczające do pomocy oddziałom policji mogą zostać użyte oddziały i pododdziały sił zbrojnych. Projekt zakłada, że decyzję o użyciu sił zbrojnych, którą podejmie minister obrony narodowej, będzie mógł uchylić lub zmienić prezydent RP.

Projekt zawiera także uprawnienia dla ABW, policji i Straży Granicznej do pobierania odcisków palców i wykonywania zdjęć cudzoziemców, m.in. gdy wystąpią wątpliwości co do ich tożsamości lub osoby te będą podejrzewane o nielegalny przyjazd do Polski. Bazę tych danych ma prowadzić policja i udostępniać innym podmiotom.

Zgodnie z założeniami, gotowa ustawa miałaby wejść w życie 1 czerwca tego roku. Przed lipcowym szczytem NATO w Warszawie i Światowymi Dniami Młodzieży. (rp)

PDF projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych można pobrać w naszej zakładce Dokumenty/pobierz pdf

2016-04-22 08:23:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter