Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Mapy zagrożeń wskażą najniebezpieczniejsze miejsca w Polsce

Zakończyły się konsultacje dotyczące map związanych z bezpieczeństwem w Polsce. Ich celem jest określenie skali i rodzaju zagrożeń występujących w naszym kraju.


Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego powstała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. W konsultacjach wzięło udział ponad 200 tys. obywateli. W tym czasie odbyło się ponad 11 tys. spotkań. Spotkania były organizowane przez poszczególne jednostki policji pod nadzorem KGP i uczestniczyli w nich m.in. samorządowcy, przedstawiciele różnych stowarzyszeń, inicjatyw społecznych, szkół, a także przedstawiciele pozostałych służb mundurowych.

Jeden z postulatów, który pojawił się w trakcie konsultacji społecznych, dotyczy odtworzenia zlikwidowanych posterunków policji. Zgłoszono 100 takich wniosków. Najwięcej zgłoszeń w sprawie odtworzenia posterunków, napłynęło z województw: podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego.

Na mapie znajdą się ponadto informacje m.in. o przestępstwach najbardziej dokuczliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu, oszustwo na wnuczka i na policjanta oraz przestępstwa na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane z posiadaniem i udzielaniem innej osobie środków odurzających lub substancji psychotropowych, informacje o zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych.  

2016-04-26 08:14:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter