Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Straż Ochrony Kolei zostanie przekształcona w samodzielną formację

Projekt ustawy o Straży Ochrony Kolei trafił do konsultacji publicznych. Głównymi celami ustawy jest zwiększenie efektywności działania SOK i zapewnienie tej formacji przejrzystych zasad funkcjonowania.

Zgodnie z projektem ustawy, Straż Ochrony Kolei zostanie przekształcona w samodzielną formację nadzorowaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Katalog zadań SOK realizowanych na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach kolejowych, będzie obejmował m.in. ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochronę życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi działaniami.

Funkcjonariusze SOK otrzymają uprawnienia m.in. do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia, przeszukiwania osób i pomieszczeń, dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży i sprawdzania ładunku na obszarze kolejowym. SOK w określonych przypadkach będzie mógł wykonywać swoje zadania poza obszarem kolejowym.

Jednym z założeń nowej ustawy jest zrównanie statusu funkcjonariusza Straży Ochrony Kolei z innymi funkcjonariuszami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny na obszarze RP. (rp)

Źródło zdjęcia: www.pasazer.utk.gov.pl

2016-04-27 06:49:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

3-4 kwietnia, Lublin, I Ogólnokrajowa Konferencja i Targi Służby Więziennej - Więziennictwo 2019, https://wieziennictwo.targi.lublin.pl

3-4 kwietnia, Gdańsk, XX Konferencja STREFY Ex „Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe- emisja, detekcja i przeciwdziałanie”, http://www.asekonferencje.com.pl

7-9 kwietnia, Sopot, IV Pomorskie Forum Drogowe/Polsko-Nordyckie Forum Drogowe

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter