Strona główna  |  Wydawnictwo  |  Kontakt  |  Reklama
Najnowszy numer »

 
Aktualności

»


Paweł Kępka nowym rektorem SGSP

Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji na stanowisko rektora-komendanta Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie został powołany bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP.

Bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka, prof. SGSP jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej (1998 r.), doktorem nauk wojskowych w specjalności bezpieczeństwo narodowe (2007 r.), doktorem habilitowanym nauk społecznych w zakresie nauki o bezpieczeństwie (2016 r.), specjalistą z zakresu ochrony ludności, zarządzania kryzysowego, zarządzania ryzykiem. Od września 2016 r. pełnił funkcję prorektora ds. Naukowo-Dydaktycznych i Studenckich SGSP. Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego SGSP.

Były kierownik Zakładu Zarządzania Kryzysowego i Prodziekan Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego. Ekspert NATO ds. opracowania metodyki oceny ryzyka i podatności na zagrożenia ze strony czynników chemicznych, biologicznych, radioaktywnych i promieniotwórczych (Ad-hoc Group on Risk and Vulnerabilities Analysis) w ramach Civil Emergency Planning (CEP), wykładowca zarządzania kryzysowego i projektowania systemów bezpieczeństwa, systemów informacji przestrzennych oraz metod ilościowych i jakościowych analizy ryzyka. Autor monografii oraz kilkudziesięciu artykułów z zakresu bezpieczeństwa cywilnego.

Źródło: SGSP

2016-09-20 07:32:00

powrót

Dołącz do dyskusji na FB

»

 

14 grudnia, Warszawa, Szkolenie Radzenie sobie z klientem używającym gróźb (agresja słowna, szantaż, napastliwość) w stosunku do urzędnika, http://frdl.mazowsze.pl

19 grudnia, Warszawa, Posiedzenie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, http://kwrist.mswia.gov.pl

Więcej wydarzeń...

Wejdź i poznaj zadania realizowane aktualnie przez służby mundurowe

»

Rozmowa BP

»


mł. insp. Jarosław Magiera
,
naczelnik Wydziału Radiokomunikacji Biura Łączności i Informatyki KGP: Policja od lat zabiega o jednolity cyfrowy system łączności radiowej.
więcej...Artur Hołubiczko,
prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnnych: Zadania strażnika miejskiego na służbie patrolowej nie różnią się od policyjnych.

więcej...Krzysztof Kwiatkowski
, prezes NIK: MSW powinno przejąć koordynację i egzekwowanie zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.
więcej...Edyta Wcisło
, przewodnicząca Polskiej Rady Ratowników Medycznych: Dwie osoby w zespole ratownictwa medycznego to za mało.
więcej...


Newsletter

»

Zamów newsletter